krzysztofcelinski

Krzysztof Celiński

Prezes, Mobility Siemens

Czytaj więcej

Krzysztof Celiński jest absolwentem Wydziału Transportu na Politechnice Warszawskiej na specjalności Kolejowe Systemy Sygnalizacyjne. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze infrastruktury transportowej, we współpracy z organami regulacyjnymi w Polsce i Europie związanymi z sektorem kolejowym.
Od 1992r. na stanowiskach menedżerskich i wyższego szczebla w spółkach PKP, Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej i Metrze Warszawskim. Posiada certyfikaty szkoleniowe Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej oraz Ministerstwa Transportu USA. Obecnie sprawuje funkcję dyrektora branży Mobility w Siemens Polska.


krzysztofcelinski

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Czytaj więcej

Ekonomista, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – obecnie Szkoła Główna Handlowa. Od 30 lat związana z branżą drogową. Pracowała zarówno w administracji drogowej, jak i firmie wykonawczej, a od 23 lat związana z samorządem gospodarczym.
Jako Prezes Zarządu reprezentuje interesy zrzeszonych firm drogowych i mostowych, a także firm współpracujących z drogownictwem wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji. Znawczyni problematyki drogowej. Ekspertka współpracująca z Komisjami Sejmu i Senatu. Współprzewodnicząca Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.


Karol-Heidrich

Karol Heidrich

Dyrektor Generalny, Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Czytaj więcej

W 1961 r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku rozpoczął pracę w spółce Mostostal Warszawa S.A., z którą był związany do roku 2000, obejmując kolejne stanowiska: stażysty, kierownika budowy, kierownika oddziału, naczelnego inżyniera, dyrektora naczelnego oraz Prezesa Zarządu. Od początku istnienia Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, czyli od roku 1996 pełnił funkcję jej Prezesa, natomiast od 2014 r. objął funkcję Dyrektora Generalnego PIKS.


Kledyński

Prof. Zbigniew Kledyński

Prezes, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Czytaj więcej

Pierwszy przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB (2002-2004). Od 2006 r. jest członkiem Krajowej Rady, natomiast w latach 2010-2018 był wiceprezesem PIIB. Nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w latach 2012-2016 prorektorem Politechniki Warszawskiej. Członek Senatu tej uczelni. Specjalista budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. W dorobku naukowym ma m.in. ponad 160 publikacji naukowych i ponad 60 opracowań naukowo-badawczych oraz wiele ekspertyz i opracowań technicznych. Członek gremiów naukowych i eksperckich, m.in. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Global Water Partnership – Poland, Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (2002-2015), Rady Opiniodawczo-Doradczej ds. założeń projektu ustawy Kodeks budowlany (2012), Rad Naukowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (2016-2017) oraz Instytutu Techniki Budowlanej, a także Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór POLCOLD i zespołów do oceny wybitnych osiągnięć naukowych i twórczych w Konkursach o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa (2017) oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju (2018).


Eugeniusz Koda

Prof. Eugeniusz Koda

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Czytaj więcej

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Kierownik i wykonawca w kilkunastu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych oraz kilkuset projektów i opracowań projektowych i ekspertyz z zakresu geotechniki. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy MOIIB. Rzeczoznawca budowlany PIIB i NOT. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym ponad 30 prac w bazie Web of Science.


zbigniew-kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Czytaj więcej

Urodził się w 1949 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia w latach 1967-1972 na Wydziale Inżynierii Lądowej – kierunek budowa dróg i lotnisk.
Przez wiele lat pracował na różnych szczeblach administracji drogowej. W Rejonie Dróg Publicznych w Koszalinie pełnił wiele funkcji, poczynając od majstra przez kierownika grupy robót, kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora firmy. W latach 1979-1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Lęborku. Później zajął się działalnością biznesową: był współwłaścicielem firmy AMG w Lęborku, która zajmowała się produkcją konstrukcji stalowych, a następnie zastępcą dyrektora firmy Transprojekt Gdański. W 2002 roku został powołany na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2005 do stycznia 2008 r. pełnił funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym (CEO) w firmie MSF Polska. Był inicjatorem powołania Polskiego Kongresu Drogowego, był trzykrotnie wybierany (ostatnio w 2015 r.) na Prezesa Zarządu.


Piotr_Olszewski

Prof. Piotr Olszewski

Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej gdzie obecnie jest profesorem uczelni oraz Dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów. W latach 2012-2016 Kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej na tym Wydziale. W latach 1981-2007 był profesorem na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang w Singapurze, gdzie zajmował się dziedzinami inżynierii komunikacyjnej i logistyki.
Zainteresowania naukowe to zarządzanie ruchem drogowym, bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, dostępność transportu publicznego oraz inteligentne systemy transportu. Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, SITK oraz Stowarzyszenia ITS Polska.


Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Członek Zarządu, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Czytaj więcej

Wiktor Piwkowski jest wybitną postacią budownictwa ze stażem blisko 50 lat pracy na stanowiskach od kierownika budowy do dyrektora przedsiębiorstwa. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej (1962) pracował na budowach Zagłębia Siarki w Tarnobrzegu i przy ratowaniu i rewaloryzacji Starego Miasta w Sandomierzu. Szczególnie ważny okres to praca w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (1983-87), gdzie był dyrektorem departamentów inwestycji oraz nauki i techniki. Od 1990 roku związany z firmą PERI Polska, która dokonała rewolucyjnych przeobrażeń we wdrażaniu budownictwa monolitycznego w Polsce. Twórca tej firmy od podstaw, a następnie przez 20 lat dyrektor.
Wiktor Piwkowski posiada wielki dorobek w działalności społecznej. W latach 2005-2012 Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, obecnie Sekretarz Generalny. W okresie dwóch kadencji przyczynił się do konsolidacji Stowarzyszenia i ugruntowania jego pozycji publicznej. W 2010 r. zainicjował „Porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, którego efektem jest zmniejszenie o 50% ilości wypadków śmiertelnych. Obecnie jest kreatorem wdrożenia technologii BIM w budownictwie.
Polski Związek Pracodawców Budownictwa, jako jednej z dwóch osób, nadał mu tytuł „Primus inter optimos” za szczególny wkład w rozwój budownictwa w okresie ostatnich 25 lat.


Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes, Executive Club

Czytaj więcej

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.
Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.

 


Leszek_Rafalski

Prof. Leszek Rafalski

Dyrektor Naczelny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Czytaj więcej

Profesor nauk technicznych. Dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autor wielu prac badawczych i raportów eksperckich a także ponad 130 publikacji naukowych z obszaru infrastruktury transportowej. Współautor 10 patentów dotyczących geotechnicznych konstrukcji inżynierskich. Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce.


Rafał_Schurma

Rafał Schurma

Prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Czytaj więcej

MArch, MS, LEED Fellow, USGBC & LEED Faculty, LEED AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor, BREEAM Assessor, HQE Referent. Absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca programu Environmental Management (tytuł kursu: Sustainable Buildings: Design, Construction and Operations) na Harvard University, Cambridge USA, obecnie wykładowca studium „Architektura i Budownictwo Zrównoważone” na Politechnice Krakowskiej.
Ważniejsze projekty architektoniczne i urbanistyczne to m.in.:
• Projekt Boston University Law School (dla firmy Beacon Architectural Associates) oraz Oasis of the Sea: największego statku pasażerskiego na świecie (dla firmy Wilson Butler Architects),
• Udział w procesie konsultingu pierwszego w kraju budynku, który uzyskał certyfikację LEED – Borg Warner Turbo Systems,
• Prowadzenie procesu certyfikacji jednego z pięciu najwyżej punktowanych budynków produkcyjnych na świecie (LEED Platinum) – Mars Chocolate w Sochaczewie
• Kompleksowe prowadzenie wielu innych zakończonych sukcesem certyfikacji (lub znajdujących się w trakcie jej procesu) np. budynek produkcyjno-biurowy dla UTC Goodrich w Rzeszowie, Hotel Baltic Park Molo dla Zdrojowej Invest/RADISSON BLU – w Świnoujściu, budynek biurowy Superior dla SUPERKRAKa w Krakowie, biuro głównej siedziby firmy MARS w Warszawie, budynek produkcyjno-biurowy dla firmy CONTINENTAL w Kownie czy budynek produkcyjno-biurowy dla firmy HENKEL w Raciborzu.
• Samodzielne projekty budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i mieszkaniowych i parkowych zarówno w USA, jak i w Polsce.


Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Czytaj więcej

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.


Elżbieta-Szmigiera

Prof. Elżbieta Szmigiera

Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Czytaj więcej

Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wcześniej – kierownik Zakładu Konstrukcji Betonowych na tym Wydziale, a w latach 2002-2008 – prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Obszar zawodowych zainteresowań związany jest z konstrukcjami betonowymi, zespolonymi stalowo-betonowymi oraz zastosowaniem zbrojenia FRP w konstrukcjach z betonu. Członek Sekcji Konstrukcji Betonowych oraz Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej PAN.


werner

Prof. Witold Werner

Profesor zwyczajny Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Czytaj więcej

Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przez około 20 lat zajmował się projektowaniem. Jego zrealizowane autorskie projekty obejmują głównie zakłady przemysłowe (m.in. 5 kompletnych fabryk mebli), lecz także budynki mieszkalne i biurowe.

Po uzyskaniu doktoratu skoncentrował się na pracy dydaktycznej oraz naukowej, poczynając od Instytutu „ORGBUD”, przekształconego następnie w Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, a od 10 lat w Instytut Rozwoju Miast. W 1995 roku otrzymał akt nadania tytułu naukowego profesora nauk technicznych. Wypromował 5 doktorów i ponad 100 inżynierów architektów.

Równolegle z pracą uczelnianą i instytutową od 20 lat prowadzi własną działalność pod firmą DORADZTWO INWESTYCYJNE, specjalizującą się w ocenie i interpretacji wpływu projektowanych inwestycji na otaczają zabudowę w odniesieniu do przepisów i wymogów przestrzennych oraz techniczno-budowlanych. Przewodniczy Kapitule Certyfikatu Dewelopera.

Jest autorem ponad 300 publikacji w tym 11 książkowych oraz kilkuset ekspertyz architektoniczno-budowlanych, opinii i recenzji naukowych. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie, rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na listę ZBP, z certyfikatem Recognised European Valuer.


stanislaw.zmijan

Stanisław Żmijan

Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Miedzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych.

Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątowkowych.

Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Od roku 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na infrastrukturę w latach 2007-2013.


Andrzej-Żurkowski

Dr inż. Andrzej Żurkowski

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Czytaj więcej

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa od 2006 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1980), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (2008). Profesor Uniwersytetu Kolejowego w Dniepropietrowsku (2016). Specjalizuje się w zagadnieniach ruchu kolejowego oraz organizacji przewozów pasażerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w COBiRTK (obecnie Instytut Kolejnictwa). W latach 1989-2000 pracował w Dyrekcji Generalnej PKP jako naczelnik wydziału, dyrektor marketingu przewozów kwalifikowanych, a następnie utworzył i kierował przez pierwsze cztery lata spółką PKP Intercity. Reprezentował Ministerstwo Transportu grupie roboczej EKMT przy OECD oraz PKP w wielu grupach roboczych UIC. Od 2006 roku członek Komitetu Sterującego HS przy UIC oraz członek Rad Programowych Światowych Kongresów HS. W latach 2003-2006 Wiceprzewodniczący Komisji Pasażerskiej UIC. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach 2012-2014. Prowadził wykłady na Wojskowej Akademii Technicznej (II i III stopnia) oraz na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej (studia podyplomowe). Wiceprzewodniczący International Railway Research Board (2016). Autor 130 artykułów naukowo-technicznych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad stu referatów na konferencjach. Współautor podręcznika Ruch kolejowy i sterowanie ruchem oraz rozdziałów w monografiach na kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.