Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Executive Club już od 15 lat organizuje konferencje poświęcone strategiom takim jak zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa czy społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Wspieramy etyczne firmy oraz nagradzamy przedsiębiorców, którzy wdrażają zielone inwestycje i stosują praktyki biznesowe zero waste. Jesienią tego roku udało nam, się zorganizować ważne wydarzenie – konferencję „Sustainable Economy Summit”. Podczas wydarzenia dyskutowano o celach zrównoważonego rozwoju oraz CSR.

Czym jest CSR?

Co to jest CSR? Definicja mówi, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to uwzględnianie w swojej działalności interesów społecznych, kwestii związanych z ochroną środowiska oraz relacji z interesariuszami. Norma ISO 26000 z 28 października 2010 r. określa następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: prawa człowieka, relacje z konsumentami, stosunki pracy, środowisko, uczciwe praktyki rynkowe (prowadzenie firmy fair play), zaangażowanie społeczne, zarządzanie organizacją.

Jak przebiegła konferencja Sustainable Economy Summit 2020

Tegoroczna edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”, organizowanej przez Executive Club odbyła się 24 listopada 2020 roku. Ze względu na zewnętrzne okoliczności wydarzenie miało formę online – transmisja na żywo była prowadzona na kanale YouTube. Program szóstej edycji konferencji obejmował dwa panele dyskusyjne, wystąpienia gości specjalnych, oraz wywiady z czołowymi postaciami polskiego biznesu.

Do udziału w wystąpieniach zaproszono gości specjalnych – Profesora Witolda Orłowskiego, wybitnego ekonomistę, nauczyciela akademickiego i publicystę oraz Kamila Wyszkowskiego – Przedstawiciela i Prezesa Rady Global Compact Network Poland. Przeprowadzono także wywiady z Rafałem Rudzińskim – Prezesem Zarządu Robert Bosch, z Dorotą Hryniewiecką-Firlej – Prezes Zarządu Pfizer Polska oraz Kamilem Wyszkowskim – Przedstawicielem i Prezesem Rady Global Compact Network Poland. Nie zabrakło merytorycznych paneli dyskusyjnych na temat związku gospodarki obiegu zamkniętego, zielonego budownictwa, energii odnawialnej oraz zmian klimatycznych związanych z biznesem. Poprowadzili je Profesor Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Profesor dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie licznych dyskusji podnoszone były między innymi kwestie dotyczące poprawy efektywności energetycznej oraz tzw. zielonego ładu. Nie mogło zabraknąć także licznych rozważań na temat jeszcze lepszego wykorzystania OZE.

Konferencja „Sustainable Economy Summit” zakończyła się ogłoszeniem nominacji do nagród w konkursie „Sustainable Economy Awards”. Nominowani zostali przedsiębiorcy, którzy swoją działalnością przyczyniają się do popularyzacji koncepcji CSR 4.0. Firmy, dzięki którym prężnie działa CSR marketing, wyróżniające się swoimi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Gala rozdania prestiżowych nagród „Sustainable Economy Awards” w 9 kategoriach planowana jest w najszybszym możliwym terminie, w formie stacjonarnej. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie!

Szczegóły dotyczące konferencji:

Kontakt

Partnerstwo:
Anna Wojciechowska
anna.wojciechowska@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046

Uczestnictwo:
Olga Suchecka
olga.suchecka@executiveclub.pl
tel: +48 516-188-118

Media:
Eliza Stańczyk
eliza.stanczyk@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-421

Patronaty:
Klaudia Karasińska
klaudia.karasinska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-464