6 października 2022, Arche Hotel Krakowska, Warszawa

“Green Industry Summit” to kontynuacja konferencji przemysłowej “Top Industry Summit”. Obecna edycja skupia się na wyzwaniach jakie są stawiane przed sektorem przemysłowym oraz logistyką w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W wybitnym gronie prelegentów i uczestników przeanalizujemy zagadnienia związane z optymalizacją procesów produkcyjnych, logistyki, transformacją sektora energetycznego oraz budowlanego w kierunku neutralności klimatycznej. Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia “Diamentów Green Industry”. Uhonorowane w ten sposób zostaną najlepsze inwestycje i najbardziej wyróżniający się firmy, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki.

Program

KONFERENCJA

 •  Jak nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważone procesy produkcji w zielonej fabryce i realizować idee gospodarki cyrkularnej w praktyce?
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli jak zmodernizować recykling i nadać drugie życie produktom? Innowacyjne technologie dla ograniczenia wytwarzania odpadów i ponownego ich zagospodarowania.
 • Sztuczna inteligencja – jakie są zyski z wprowadzania uczenia maszynowego dla zrównoważonego procesu produkcji? Czy dzięki AI produkcja bardziej oszczędza zasoby?
 • Inteligentna i zrównoważona automatyzacja. Jak opracowywanie zaawansowanych technologii automatyzacji wpływa na ekologię procesów produkcji?
 • Logistyka wobec współczesnych przemian politycznych w świcie .Jak skutecznie podejmować strategiczne decyzje logistyczne gdy rynek zmienia się z dnia na dzień?
 • Cyfrowy strumień tworzenia wartości w logistyce – od odbioru towaru poprzez magazynowanie aż po dostawę do klienta czyli jak integrować procesy?
 • Jak inteligentny rozwój łańcuchów dostaw może wpływać na obniżenie kosztów transportu i konkurencyjność przedsiębiorstw ? Nowoczesne systemy informatyczne dla logistyki.
 • Robot magazynier, czyli przyszłość w magazynach przemysłu 4.0. W czym maszyna zastąpi człowieka? Pełna automatyzacja i digitalizacja procesów w logistyce.
 • Lokalizacja produkcji a transport jako źródło emisji gazów cieplarnianych. Zrównoważony łańcuch dostaw i optymalizacja logistyki dla przemysłu.
 • Czysty transport i e-mobilność – energia odnawialna, wodór, gaz, systemy hybrydowe – jak ich zastosowanie wpływa na koszty transportu i jego konkurencyjność?
 • Cyfrowy strumień w logistyce – od odbioru towaru, poprzez magazynowanie, aż po dostawę do klienta. Jaki jest wpływ systemów IT na neutralność klimatyczną?
 • Magazyny na ścieżce dekarbonizacji. Neutralność budynków magazynowych celem na najbliższe lata. Czy rozwiązania ekologiczne racjonalizują koszty eksploatacji i służą efektywniejszemu zarządzaniu obiektami magazynowymi?
 • Inwestycje we własne źródła energii. Niezależność i bezpieczeństwo a opłacalność. Czy budowa zaplecza energetycznego w obliczu rosnących cen prądu pozwoli redukować koszty produkcji?
 • OZE jako alternatywa dla paliw kopalnych przy wytwarzaniu energii dla przemysłu. Dekarbonizacja przemysłu oraz dywersyfikacja dostaw energii impulsem rozwoju energetyki wiatrowej onshore i offshore.
 • Technologie jądrowe jako źródło czystej energii – ich rola w zielonej transformacji przemysłu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.
 • Potencjał technologii „małego i średniego atomu” (SMR i MMR). Jakie są perspektywy?
 •  Jak europejski przemysł może stać się bardziej zielony i jednocześnie pozostać konkurencyjnym na arenie międzynarodowej?
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym a przemysł neutralny klimatycznie – główne wyzwania i propozycje rozwiązań.
 • Jak zmieniać modele produkcji w kierunku decentralizacji procesów wytwórczych umożliwiając rozwój lokalnych gospodarek?
 • Współpraca przemysłu i nauki na rzecz rozwoju zielonych technologii i dekarbonizacji gospodarki.

GALA DIAMENTÓW GREEN INDUSTRY

Prelegenci POPRZEDNIEJ EDYCJI

PANEL 1 

Maciej Iwaniuk

Maciej Iwaniuk

Associate Partner, EY

Od wielu lat związany z tematem Przemysłu 4.0 jako lider tego obszaru dla regionu EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka) w EY. Praktyk, posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zastosowania technologii w przemyśle, zdobyte podczas licznych projektów zrealizowanych dla międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. W trakcie swojej kariery zawodowej doradzał największym przedsiębiorstwom produkcyjnym w branży automotive, spożywczej oraz chemicznej. Członek globalnego zespołu Smart Factory pracującego nad koncepcjami i rozwiązaniami w obszarze Przemysłu 4.0 dla przedsiębiorstw.

Ireneusz Borowski

Ireneusz Borowski

Country Manager,
Dassault Systèmes

Ryszard Hordyński

Ryszard Hordyński

Dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego zdobytego zarówno w pracy projektowej jak i zarządczej w dużych strukturach. Pracował zarówno dla firm konsultingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych jak i w administracji rządowej i dla Spółek Skarbu Państwa. Od lutego 2019 dołączył do Huawei Polska gdzie pełni rolę Dyrektora ds. Strategii i Komunikacji. Wcześniej pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego w PFRN, członka zarządu Aplikacji Krytycznych oraz pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów ds. Informatyzacji. Przez 7 lat pracował w firmie A.T. Kearney, w której realizował szereg projektów w branży telekomunikacyjnej, infrastrukturalnej oraz medialnej. Przez 7 lat pełnił rolę Dyrektora Strategii Techniki oraz Dyrektora Strategii i Architektury systemów informatycznych w Orange Polska. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału FtiMS na kierunku informatyka stosowana.

Andrzej Korpak

Andrzej Korpak

Prezes Zarządu Opel i PSA Manufacturing Poland, Grupa Stellanis

Jędrzej Kowalczyk

Jędrzej Kowalczyk

Prezes Zarządu, Fanuc Polska

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem FANUC związany od stycznia 2009 roku. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, w 2010 r. awansował na szefa serwisu robotów, by w 2012 r. stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Szeroka wiedza, pasja i zaangażowanie w pracę przyczyniły się do szybkiego awansu na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym, a w kwietniu 2015r. zaowocowały nominacją na stanowisko prezesa zarządu spółki FANUC Polska. Za główny cel swoich działań uważa aktywne wspieranie polskich producentów w poprawie konkurencyjności rynkowej poprzez zapewnianie im niezawodnych technologii produkcyjnych wraz ze wsparciem polskich inżynierów.

Paweł Stefański

Paweł Stefański

Regional Vice President Central Eastern Europe, Balluff

Wojciech Znojek

Wojciech Znojek

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, SABUR

Współzałożyciel firmy SABUR Sp. z o.o. Od ponad 25 lat związany jest z branżami IT oraz automatyki. W firmie odpowiedzialny jest za kontakty z partnerami zagranicznymi firmy, sprzedaż wprowadzonych z sukcesem na polski rynek ich produktów i rozwiązań oraz rozwój sieci dystrybucji. Ma wieloletnie i różnorodne doświadczenie we wdrażaniu systemów automatyki infrastrukturalnej, przemysłowej i budynkowej. Przywiązuje dużą wagę do rzetelności w prowadzeniu biznesu, zasad zrównoważonego rozwoju, oraz działań pro pracowniczych. Jest Członkiem Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, działa w kilku organizacjach biznesowych. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

PANEL 2

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Michał Brzozowski

Michał Brzozowski

Prezes Zarządu,
Metroplan Polska

Posiada szerokie doświadczenie w realizacji dużych, międzynarodowych projektów przemysłowych, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowych lokalizacji, consultingu logistycznego, planowania i projektowania nowej infrastruktury produkcyjno-logistycznej, optymalizacji kosztów oraz kompleksowego zarządzania projektem. Zainteresowany wdrażaniem nowych strategii zarządzania i struktur organizacyjnych, a także negocjacjami i radzeniem sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, w których znalezienie nowych rozwiązań wymaga opracowania innowacyjnych sposobów podejścia i procedur. Zarządzał wieloma dużymi projektami na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce i Azji, spotykając się z ogromnym zadowoleniem klientów. Odpowiada również za kierowanie zespołem architektów, inżynierów i konsultantów budownictwa oraz logistyki w polskim oddziale Metroplan Group w dwóch biurach, we Wrocławiu i w Warszawie. Absolwent Logistyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Michał Chodecki

Michał Chodecki

BTS Development Director, Panattoni Development Europe

Zsolt Fekete

Zsolt Fekete

Prezes Zarządu, Algotech Polska

Romuald Jaworski

Romuald Jaworski

Strategic Development Manager, Rohlig Suus Logistics

Artur Martyniuk

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu, Polregio

Absolwent studiów MBA IESE Business School w Barcelonie. Kształcił się także w Harvard Business School i London Business School. Ukończył również, z tytułem magistra inżyniera, Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej KPMG, gdzie przez wiele lat kierował projektami dla średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Pracował również w szwajcarskim oddziale banku Goldman Sachs oraz madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Beata Stelmach

Beata Stelmach

Doradca Zarządu, ABC Czepczyński

PANEL 3

Dr inż. Paweł Urbański

Dr inż. Paweł Urbański

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Columbus Energy, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Dyrektor i wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doktor nauk ekonomicznych Imperial College London, posiada dyplom inżyniera oraz MBA na PW. Przewodniczący Rady Nadzorczej Columbus Energy, były członek Zarządu PSE i prezes PGE. Nadzorował i współtworzył projekty doradcze i inwestycyjne dla największych polskich i międzynarodowych firm energetycznych.

Dariusz Bliźniak

Dariusz Bliźniak

Wiceprezes Zarządu, Respect Energy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zarządzaniu ryzykiem metodą PRINCE2. Od 1995 r. jest członkiem organów korporacyjnych spółek prawa handlowego z obszaru energetyki i giełd towarowych oraz instytucji działających na rzecz rozwoju towarowego rynku giełdowego. W 2008 roku objął stanowisko wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem i projektami Towarowej Giełdy Energii S.A, na którym pozostał do 2011 roku. W latach 2011 - 2016 związany był z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., gdzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem i projektami, a następnie prezesa zarządu. W 2018 roku został mianowany wiceprezesem ds. operacyjnych TRMEW OBRÓT S.A., obecnie Respect Energy. Współautor podręczników: „Giełda Towarowa” (1997 i 1998) oraz „Towarowe rynki terminowe” (1997), a także autor podręczników z zakresu zarządzania funduszami europejskimi.

Prof. Jacek Kijeński

Prof. Jacek Kijeński

Profesor Zwyczajny, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.

Mariusz Samordak

Mariusz Samordak

Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska SA

Mariusz Samordak przez ostatnie 4 lata pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, a wcześniej przez 11 lat w doradztwie (Deloitte, PwC), głównie w sektorze energetycznym. Jest absolwentem studiów doktoranckich i magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiów magisterskich Uniwersytetu im. Johanna Gutenberga w Moguncji oraz posiada tytuły CFA i ACCA IFRS Diploma. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i zarządzania.

Michał Skorupa

Michał Skorupa

Prezes Zarządu, Foton Technik

Michał Skorupa posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie w sprzedaży, tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz procesów korporacyjnych, a także w budowaniu zespołów w różnych obszarach Spółki. Od dziesięciu lat związany z energetyką zawodową, a od sześciu z fotowoltaiką oraz energią odnawialną na poziomie krajowym, jaki i zagranicznym. Jako ekspert tej branży bierze czynny udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz ustaw dedykowanych energetyce. Od lipca 2019 zarządza firmą FOTON Technik Sp. z o.o. a z Grupą E.ON oraz innogy Polska S.A. jest związany od 2011 roku, gdzie między innymi pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Z powodzeniem rozwija biznes w obszarze strategii, sprzedaży oraz operacji dzięki czemu Spółka Foton Technik znajduje się w czołówce firm w Polsce w sektorze OZE. Dzięki doświadczeniu oraz sukcesom zawodowym zasługuje na miano lidera i stratega. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA).

Grzegorz Słomkowski

Grzegorz Słomkowski

Członek Zarządu,
Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

Grzegorz Słomkowski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami i zarządzania ogólnego, zdobyte zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i polskich firmach. Rozpoczął karierę w firmie LG wraz z wejściem firmy na rynek polski, uczestnicząc w tworzeniu pierwszych struktur firmy i pierwszych zakładów produkcyjnych. Następnie kontynuował pracę w dziale Management Consulting Deloitte & Touche. Pracował w projektach związanych z wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania IT, głównie w sferze finansów oraz w restrukturyzacjach i doradztwie organizacyjnym. Przez kilkanaście lat odpowiadał, początkowo za finanse jako dyrektor finansowy, a następnie za całość zarządzania spółką jako Prezes Zarządu japońskiego koncernu JVCKENWOOD w Polsce oraz w regionie. Pełnił również funkcje zarządcze w strukturach europejskich i światowych koncernu. Grzegorz Słomkowski przez 8 lat był Przewodniczącym Rady Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE CYFROWA POLSKA - branżowej organizacji pracodawców o charakterze non-profit zrzeszającej największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce. Przez cztery lata był Prezesem Zarządu firmy dystrybuującej wysokotechnologiczne folie przemysłowe Clearplex amerykańskiego koncernu MADICO. Certyfikowany doradca zarządzania zmianą i strategią spółek, doradca startupów technologicznych. Uczestniczył w budowaniu firm startupów z zakresu telematyki i ubezpieczeń. Grzegorz Słomkowski jest absolwentem: Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej / London Business School / HEC Paris / NHH Bergen, Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, MBA University of Illinois, Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej.

CASE STUDY

Tomasz Jajeśnica

Tomasz Jajeśnica

Kierownik Zakładu Produkcyjnego Akumulatorów Chłodu ICE-ON, MAR-BUD

Romuald Jaworski

Romuald Jaworski

Strategic Development Manager, Rohlig Suus Logistics

Artur Kulczyński

Artur Kulczyński

Lider zespołu ds. Systemów Magazynowych, Rossmann

Marcin Malicki

Marcin Malicki

Logistics Consultant, Metroplan Polska

Diamenty Green Industry to prestiżowe statuetki mające na celu uhonorowanie tych spółek i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny wyróżnili się na polskiej scenie przemysłowej i osiągnęli sukces w nowej rzeczywistości gospodarczej. Ideą Diamentów jest promowanie najnowszych i innowacyjnych technologii poprzez nagrodzenie reprezentantów biznesu wdrażających aktualne trendy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących projekty z sektora przemysłowego.

Lokalizacja

Poprzednie edycje

Kontakt

Partnerstwo:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media i Patronaty:

Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577
Janusz Gil
janusz.gil@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-464