PROGRAM

17:30 – 18:00

Rejestracja

18:00 – 18:05

Przywitanie Gości

18:05 – 18:15

Dla dużych i małych – finansowanie giełdowe dla każdego

Dariusz Mejszutowicz – Wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

18:15 – 18:30

Diamenty są wieczne – także inwestycyjnie

Ewelina Tobiasz – Prezes Zarządu, ATT Investments Europe

18:30 – 18:50

Rynek kapitałowy – akcje, obligacje czy ETFy?

Tomasz Wróbel – Dyrektor Sprzedaży, Beta Securities Poland

18:50 – 19:50

Debata finałowa – w co powinniśmy inwestować w nadchodzącym roku i gdzie możemy najwięcej zarobić?

Moderator:
Cezary Andrzejczyk – Redaktor Telewizji Biznesowej

Prelegenci:
1. Piotr Chudzik – Managing Partner, Trigon Investment Banking
2. Piotr Krawczyński – CEO, DeA Capital Real Estate Poland
3. Jan Szpetulski-Łazarowicz – Przedsiębiorca i Wspólnik, Qualia Advisory
4. Ewelina Tobiasz – Prezes Zarządu, ATT Investments Europe
5. Tomasz Wróbel – Dyrektor Sprzedaży, Beta Securities Poland

19:50 – 23:00

Kolacja oraz wieczór klubowy

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

PARTNERZY

Lokalizacja