Poprzez webinary chcemy wraz z ekspertami zbudować bazę trwałej i przydatnej wiedzy oraz inspiracji, które okażą się pomocne dla przedsiębiorców. Wszystkie webinaria dostępne są online, dzięki czemu można zdobywać wiedzę w najwygodniejszy sposób – z dowolnego miejsca na świecie, a do tego wystarczy jedynie dostęp do Internetu. Zapewniamy dotarcie do szerokiego grona widzów. Realizowane webinaria transmitowane są w wielu miejscach jednocześnie, co przekłada się na szeroki zasięg.

Szlachetne Zdrowie

Szlachetne Zdrowie

21 kwietnia 2021 r. odbyła się 4. edycja debaty „Szlachetne Zdrowie”. Tematyka dyskusji, podczas której głos zabrali przedstawiciele sektora medycznego, dotyczy nas wszystkich i jest niezwykle istotna, zwłaszcza dzisiaj – wsparcie ekspertów jest kluczowe, aby odpowiednio zadbać o zdrowie swoje oraz pracowników.
Cyberbezpieczeństwo – Jak ochronić firmę?

Cyberbezpieczeństwo – Jak ochronić firmę?

Debata nad technologiami, które mają kluczowe znaczenie dla walki z cyberprzestępczością. Prelegenci pochylą się nad zagadnieniami zarządzania zasobami informatycznymi i implementacji rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Tworząc ten webinar, chcemy zbudować bazę trwałej i przydatnej wiedzy oraz inspiracji, które okażą się pomocne dla przedsiębiorców.
Nie tylko tarcza – Fundusze unijne jako alternatywa

Nie tylko tarcza – Fundusze unijne jako alternatywa

Inicjatywa ma na celu wskazanie możliwości pozyskania finansowania, jakie są dostępne dla przedsiębiorców. Eksperci podzielą się swoim doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat efektywnego wykorzystywania funduszy UE oraz innych dostępnych źródeł finansowania.
Nieruchomości 2020

Nieruchomości 2020

Celem webinaru jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla branży oraz wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju w kontekście ostatnich wydarzeń, ale także szybkiego rozwoju nowych technologii w branży.
Biznes Fair Play

Biznes Fair Play

Webinar skupia się na aktywnościach jakie podejmują przedsiębiorstwa, by wspólnie stawić czoła wyzwaniu, jakim jest kryzys gospodarczy spowodowany pandemią.
Infrastruktura Sieci

Infrastruktura Sieci

Projekt mający na celu podjęcie dyskusji, która wypracowałaby drogę do cyfryzacji przedsiębiorstw i rozwoju inteligentnych sieci.
Digital Company

Digital Company

Webinar ma na celu wywołanie żywej dyskusji na temat przełomowych zmian zachodzących w firmach w związku z cyfryzacją biznesu.
Szlachetne Zdrowie

Szlachetne Zdrowie

Specjalna inicjatywa mająca na celu nawiązanie merytorycznej debaty o działaniach, jakie mogą podjąć firmy, by minimalizować skutki wybuchu epidemii koronawirusa.