Polish Chemical Forum&Awards Gala

Podczas uroczystej gali na zakończenie kolejnej edycji „Polish Chemical Forum”, organizowanego przez Executive Club i Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, poznaliśmy laureatów konkursu dla branży chemicznej. Rozdanie prestiżowych nagród było zwieńczeniem dyskusji w gronie reprezentantów najważniejszych firm z sektora chemicznego i przedstawicieli administracji rządowej z ministrem skarbu na czele.

Konferencja przemysłu chemicznego „Polish Chemical Forum&Awards 2013”, organizowana przez Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego odbyła się 26 listopada w Warszawie.

Otwierając Forum, minister skarbu Włodzimierz Karpiński mówił o wyzwaniach i szansach dla tego dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki. Wskazywał na korzyści płynące z poszukiwania synergii i sprawnie przeprowadzonego procesu konsolidacji oraz wyzwania związane z dostępem do surowców. Szczególną rolę w opinii ministra odgrywa współpraca biznesu i nauki.
“Zachęcam polskie firmy do współpracy między sobą i współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kontekście następnej perspektywy finansowej UE. Jeśli chcemy być liderem zmian, musimy stawiać na współpracę nauki i biznesu” – mówił szef resortu skarbu. Nawiązywał w ten sposób do budżetu w wysokości 9 mld euro zarezerwowanego w perspektywie 2014-2020 na współfinansowanie innowacyjnych projektów, które spełnią warunek wdrażania produktów nauki na skalę przemysłową.

 

Włodzimierz Karpiński właśnie w sektorze chemicznym widzi ogromną szansę na wprowadzanie innowacji technologicznych, które zwiększą konkurencyjność polskich firm. Minister zadeklarował, że MSP będzie wspierał wszystkie działania, które mogą wpłynąć na podniesienie wartości sektora chemicznego.

W wieczornej części wydarzenia, podczas rozdania nagród Polish Chemical Awards 2013, Minister Karpiński został jednym z laureatów – kapituła konkursu doceniła jego szczególne zaangażowanie we wspieraniu rodzimego sektora chemicznego.

Podczas zwieńczającej konferencję uroczystej Gali statuetkami Polish Chemical Awards 2013 uhonorowano najlepsze firmy i liderów branży w dziewięciu kategoriach konkursowych:

Inwestycja roku – dwie nagrody ex aequo:
• Zakłady Azotowe Puławy S.A.
• Basf Polska
(oraz wyróżnienie: Pern Przyjaźń S.A.)

Lider innowacji roku: Synthos S.A.

Produkt roku: Profarb Grupa Chemiczna (oraz wyróżnienie dla firmy Inwex)

Lider ekologii: Grupa Orlen

Top Executive roku – dwie nagrody ex aequo:
• Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.
• Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy Lotos

Podmiot finansujący roku: PKO BP

Spółka chemiczna roku: Grupa Azoty S.A.

Osobowość roku: Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa

Lider zmian: Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Ciech SA

Ogólnopolskie Forum Chemiczne organizowane przez Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, to cykliczne wydarzenie i miejsce dyskusji ekspertów branży chemicznej. O przekształceniach oraz dotychczasowych efektach synergii w tym sektorze rozmawiali liderzy największych przedsiębiorstw chemicznych – m.in. Grupy Azoty, Ciech SA, Synthos, Lotos. W debacie wzięli również udział przedstawiciele nauki i podmiotów finansujących polską chemię.

Szczególnie żywo dyskutowano w tym roku o perspektywach wydobycia łupków z krajowych zasobów – eksperci wskazywali na liczne ograniczenia w procesie przygotowawczym. Są nimi m.in. bariery formalnoprawne i relatywnie niskie nakłady inwestycyjne, które w porównaniu do środków kierowanych na ten cel zagranicą, są bardzo małe.

Zmiany w sektorze chemicznym na konkretnym przykładzie polskiego przedsiębiorstwa uczestnicy konferencji mogli prześledzić dzięki szczegółowej prezentacji case study, którą poprowadził Dariusz Krawczyk, Prezes Ciech SA. Przedstawił on kroki restrukturyzacyjne podjęte w firmie, nowe projekty i inwestycje, które wpłynęły na zdecydowaną poprawę wyników finansowych spółki, która znajdowała się w bardzo trudnym położeniu. „W krótkim czasie udało nam się w sposób trwały wyprowadzić grupę na prostą. Podjęte działania spowodowały bardzo istotny wzrost wyceny akcji Ciechu na giełdzie. Od momentu kiedy nowy zarząd rozpoczął swoją misję w spółce do wczorajszego zamknięcia notowań, ceny akcji wzrosły o 92%” – mówił Dariusz Krawczyk.

Uczestnicy Forum dyskutowali również o dotychczasowych efektach konsolidacji, odpowiadając na pytanie, czy udało się trwale zabezpieczyć polskie firmy przed wrogimi przejęciami. Poruszyli również temat koniecznych zmian w modelu produkcji i w infrastrukturze, które pozwoliłyby na równomierny rozwój tego sektora gospodarki w Polsce. Prelegenci przedstawiali potencjał polskiej chemii na tle państw zachodnich i rosnącej konkurencji ze strony krajów azjatyckich.

Patronat honorowy nad Polish Chemical Forum&Awards Gala objęło Ministerstwo Skarbu Państwa. Partnerami wydarzenia były m.in. firmy, Ciech, Lotos, Synthos, Grupa Azoty, Enea, PwC, BASF, Bank Gospodarstwa Krajowego, Dow oraz Nord.

Konferencja

 


Gala