Polish Chemical Forum&Awards Gala

Podczas uroczystej gali na zakończenie kolejnej edycji „Polish Chemical Forum”, organizowanego przez Executive Club i Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, poznaliśmy laureatów konkursu dla branży chemicznej. Rozdanie prestiżowych nagród było zwieńczeniem dyskusji w gronie reprezentantów najważniejszych firm z sektora chemicznego i przedstawicieli administracji rządowej z ministrem skarbu na czele.

Konferencja przemysłu chemicznego „Polish Chemical Forum&Awards 2013”, organizowana przez Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego odbyła się 26 listopada w Warszawie.

Otwierając Forum, minister skarbu Włodzimierz Karpiński mówił o wyzwaniach i szansach dla tego dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki. Wskazywał na korzyści płynące z poszukiwania synergii i sprawnie przeprowadzonego procesu konsolidacji oraz wyzwania związane z dostępem do surowców. Szczególną rolę w opinii ministra odgrywa współpraca biznesu i nauki.
“Zachęcam polskie firmy do współpracy między sobą i współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kontekście następnej perspektywy finansowej UE. Jeśli chcemy być liderem zmian, musimy stawiać na współpracę nauki i biznesu” – mówił szef resortu skarbu. Nawiązywał w ten sposób do budżetu w wysokości 9 mld euro zarezerwowanego w perspektywie 2014-2020 na współfinansowanie innowacyjnych projektów, które spełnią warunek wdrażania produktów nauki na skalę przemysłową.

 

Włodzimierz Karpiński właśnie w sektorze chemicznym widzi ogromną szansę na wprowadzanie innowacji technologicznych, które zwiększą konkurencyjność polskich firm. Minister zadeklarował, że MSP będzie wspierał wszystkie działania, które mogą wpłynąć na podniesienie wartości sektora chemicznego.

W wieczornej części wydarzenia, podczas rozdania nagród Polish Chemical Awards 2013, Minister Karpiński został jednym z laureatów – kapituła konkursu doceniła jego szczególne zaangażowanie we wspieraniu rodzimego sektora chemicznego.

Podczas zwieńczającej konferencję uroczystej Gali statuetkami Polish Chemical Awards 2013 uhonorowano najlepsze firmy i liderów branży w dziewięciu kategoriach konkursowych:

Inwestycja roku – dwie nagrody ex aequo:
• Zakłady Azotowe Puławy S.A.
• Basf Polska
(oraz wyróżnienie: Pern Przyjaźń S.A.)

Lider innowacji roku: Synthos S.A.

Produkt roku: Profarb Grupa Chemiczna (oraz wyróżnienie dla firmy Inwex)

Lider ekologii: Grupa Orlen

Top Executive roku – dwie nagrody ex aequo:
• Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.
• Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy Lotos

Podmiot finansujący roku: PKO BP

Spółka chemiczna roku: Grupa Azoty S.A.

Osobowość roku: Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa

Lider zmian: Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Ciech SA

Ogólnopolskie Forum Chemiczne organizowane przez Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, to cykliczne wydarzenie i miejsce dyskusji ekspertów branży chemicznej. O przekształceniach oraz dotychczasowych efektach synergii w tym sektorze rozmawiali liderzy największych przedsiębiorstw chemicznych – m.in. Grupy Azoty, Ciech SA, Synthos, Lotos. W debacie wzięli również udział przedstawiciele nauki i podmiotów finansujących polską chemię.

Szczególnie żywo dyskutowano w tym roku o perspektywach wydobycia łupków z krajowych zasobów – eksperci wskazywali na liczne ograniczenia w procesie przygotowawczym. Są nimi m.in. bariery formalnoprawne i relatywnie niskie nakłady inwestycyjne, które w porównaniu do środków kierowanych na ten cel zagranicą, są bardzo małe.

Zmiany w sektorze chemicznym na konkretnym przykładzie polskiego przedsiębiorstwa uczestnicy konferencji mogli prześledzić dzięki szczegółowej prezentacji case study, którą poprowadził Dariusz Krawczyk, Prezes Ciech SA. Przedstawił on kroki restrukturyzacyjne podjęte w firmie, nowe projekty i inwestycje, które wpłynęły na zdecydowaną poprawę wyników finansowych spółki, która znajdowała się w bardzo trudnym położeniu. „W krótkim czasie udało nam się w sposób trwały wyprowadzić grupę na prostą. Podjęte działania spowodowały bardzo istotny wzrost wyceny akcji Ciechu na giełdzie. Od momentu kiedy nowy zarząd rozpoczął swoją misję w spółce do wczorajszego zamknięcia notowań, ceny akcji wzrosły o 92%” – mówił Dariusz Krawczyk.

Uczestnicy Forum dyskutowali również o dotychczasowych efektach konsolidacji, odpowiadając na pytanie, czy udało się trwale zabezpieczyć polskie firmy przed wrogimi przejęciami. Poruszyli również temat koniecznych zmian w modelu produkcji i w infrastrukturze, które pozwoliłyby na równomierny rozwój tego sektora gospodarki w Polsce. Prelegenci przedstawiali potencjał polskiej chemii na tle państw zachodnich i rosnącej konkurencji ze strony krajów azjatyckich.

Patronat honorowy nad Polish Chemical Forum&Awards Gala objęło Ministerstwo Skarbu Państwa. Partnerami wydarzenia były m.in. firmy, Ciech, Lotos, Synthos, Grupa Azoty, Enea, PwC, BASF, Bank Gospodarstwa Krajowego, Dow oraz Nord.

Konferencja

 


Gala

Udostępnij na swoim profilu