Przyszłość polskiej infrastruktury oczami ekspertów

11 lutego w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się V edycja ogólnopolskiej konferencji „Infrastruktura Polska” organizowanej przez Executive Club pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Liderzy firm z branży infrastruktury oraz przedstawiciele administracji publicznej podsumowali miniony rok i żywo dyskutowali o wyzwaniach dla sektora na przyszłość.

Cykliczne spotkanie organizowane przez Executive Club dla branży infrastruktury już po raz piąty zgromadziło liczną reprezentację liderów firm zaangażowanych w rozwój sektora i bezpośrednio uczestniczących w realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych.

Zgromadzonych gości przywitał Marek Michałowski, Przewodniczący Rady Executive Club, który podsumowując rok 2013, wskazywał dlaczego był to rok wyjątkowy. Kończąca się perspektywa budżetowa na lata 2007-2013 wymagała od branży wyjątkowej mobilizacji, a i tak pojawiały się liczne problemy z wykorzystaniem przyznanych środków. Jednocześnie, mimo ogromnej ilości podejmowanych prac wykonawczych, sprzedaż zaczęła spadać i był to rok trudny. Według Marka Michałowskiego był to jednak także rok szansy. Mniejsza liczba przetargów wymusiła zastanowienie nad koniecznymi zmianami, poprawą prawa i usprawnieniami proceduralnymi. Optymizm w infrastrukturalnych szeregach przyniosła kolejna perspektywa budżetowa UE, która dzięki skutecznym negocjacjom polskiego rządu, uznawana jest za sukces. Kolejne lata dają więc nadzieję na poprawę dynamiki w polskiej infrastrukturze, na dalszy rozwój i systematyczne nadrabianie zaległości.

 

Podsumowanie roku oczami administracji publicznej przedstawił w wystąpieniu inauguracyjnym Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Szczególnie istotne w oczach Żmijana były dwa obszary działań – praktyczna realizacja inwestycji drogowych, a także nowe regulacje związane z ochroną środowiska, które mają usprawnić realizację kolejnych projektów infrastrukturalnych.

W pierwszym panelu, poświęconym szczególnie istotnemu dla rozwoju branży prawu zamówień publicznych, wzięli udział Robert Audsley – Kierownik Centrum Inżynieryjnego w Programie Crossrail, CH2M HILL; Dariusz Blocher – Prezes Zarządu, Dyrektor generalny Budimex; Rafał Jędrzejewski – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych; Wojciech Kowalewski – Członek Zarządu Siemens Sp. z o.o., Dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Stanisław Żmijan – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dyskusję moderował Grzegorz Banasiuk z kancelarii Gide Loyrette Nouel.
Dyskusja nad prawnymi aspektami infrastruktury była szczególnie żywa, jako że tak przedstawiciele firm realizujących inwestycje w obecnym systemie prawnym, jak i przedstawiciele podmiotów kształtujących legislację mają w tym obszarze bardzo mocne stanowiska. Optyka spojrzenia na zamówienia publiczne po obu stronach pełna jest rozbieżności. Stan prawny zmieniają przyjmowane przez parlament dyrektywy dotyczące zamówień publicznych, a prace nad nowelizacjami 5 ustaw mających przełożenie na branżę infrastruktury są doskonałym przyczynkiem do dyskusji.

O oczekiwanych zmianach i pożądanych kierunkach nowelizacji prawa z perspektywy film realizujących inwestycje mówił m.in. Dariusz Blocher, Prezes Budimexu, podkreślając, że nie wystarczą same deklaracje legislatora. Oceniając obecny kształt ustawy o zamówieniach publicznych Dariusz Blocher wskazywał dobitnie: „Spotkałem się z opinią, że wszystko, co do tej pory udało nam się w Polsce zbudować, zbudowaliśmy w oparciu o jakieś zdarzenia albo specustawy, specregulacje. I tak oceniam naszą ustawę o zamówieniach publicznych z perspektywy firmy budowlanej i generalnego wykonawcy. Jeżeli mógłbym coś rekomendować, proponowałbym, by napisać ją od nowa.”

Prelegenci drugiego panelu – „Komu w drogę, temu czas” w składzie – Sławomir Barczak – Członek Zarządu, Mota-Engil Central Europe; Jon Harding – Kierownik Wdrażania Programów, Halcrow (A-one+); Tomasz Latawiec – Ekspert i Rozjemca FIDIC Stowarzyszenie Inżynierów i Doradców Rzeczoznawców; Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Lech Witecki – Generalny Dyrektor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dyskutowali o inwestycjach drogowych. Moderatorem panelu był Józef Zubelewicz, Prezes Zarządu Erbud SA.

Druga część konferencji, obejmująca kolejne dwa panele dyskusyjne, poświęcona była finansowaniu inwestycji kolejowych oraz drogowych i przyszłości obu tych ważnych gałęzi. W dyskusji uczestniczyli: w panelu III „Finansowanie inwestycji kolejowych i drogowych” Maciej Korbasiewicz (moderator) – Prezes Zarządu, Bolix S.A.; Mariusz Grendowicz – Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A..; Adam Świrski – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu, Exito Broker; Michał Ulatowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy TORPOL S.A.; Aleksander Wołowiec, Członek Zarządu PKP PLK, Dyrektor ds. przygotowania realizacji nowej perspektywy finansowej oraz w panelu IV „Wsiąść do pociągu byle jakiego…” moderator: Jan Roliński – partner kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr; Krzysztof Celiński –Dyrektor Oddziału CH2M HILL (Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce); Nicolas Halamek – Dyrektor Zarządzający, Alstom Transport w Polsce ; Ireneusz Wasilewski – Dyrektor Zarządzający ds. Zarządzania Zasobami, PKP CARGO S.A.

Podsumowaniem konferencji był ostatni panel „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, który zaprojektowany był na kształt „okrągłego stołu”, w którym przedstawiciele zamawiającego i podmiotów realizujących oraz finansujących zamówienia poszukiwali optymalnych strategii współpracy dla sektora prywatnego i publicznego.

Obserwacje podmiotu z bogatym doświadczeniem na rynkach zachodnich, który realizuje inwestycje infrastrukturalne w Polsce, przedstawił Manuel Mota, Dyrektor Generalny Mota-Engil Central Europe S.A. Porównując sytuację prawną w Portugalii i w naszym kraju Manuel Mota mówił „Między oboma krajami można dostrzec zasadnicze różnice. W Portugalii zwykle kontrakt pomiędzy publicznym zamawiającym a prywatnym wykonawcą składa się z 2-3 stron i w całości podlega prawu zamówień publicznych. W Polsce za to istnieje pomieszanie rozwiązań, w niektórych sprawach interweniować trzeba w sądach cywilnych, inne odwołania rozpatrują urzędy etc. Zdecydowanie potrzebne jest uproszczenie procesu i jaśniejsze zasady postępowania.”

Dyskusja udowodniła, że obie zainteresowane strony świadome są konieczności zmian i mają konkretne pomysły, w jaki sposób je wprowadzać. Można mieć zatem nadzieję, że inwestycje infrastrukturalne będą realizowane sprawniej i szybciej, a branża odnotowywać będzie coraz lepsze wyniki.