Polska u progu rewolucji transportowej

 

Rozwój electromobilności był głównym tematem pierwszej tegorocznej debaty klubowej “Electromobility in Tech City”, która odbyła się 21 lutego w hotelu Bristol pod patronatem honorowym Ministerstwa Energii.

Część merytoryczną debaty zapoczątkowała prezentacja pt. „W kierunku emisji zero w 2030”, którą przedstawił Sławomir Wontrucki – Dyrektor Zarządzający, LeasePlan Fleet Management. Przemówienie skupiło się na tendencjach w światowym transporcie, m.in. odchodzeniu od diesla oraz wprowadzaniu zakazów ich używania w wybranych miastach, wzroście sprzedaży samochodów elektrycznych oraz zwiększającej się liczbie punktów ładowania a także pojawianiu się nowych fabryk (także w Polsce) produkujących baterie litowe.

Gościem Honorowym spotkania był Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, który w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniach związanych z ustawą o elektromobilności oraz projektach realizowanych w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce i infrastruktury towarzyszącej.

W spotkaniu udział wziął również Poseł Piotr Cieśliński – Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności, który zwrócił uwagę na działalność podkomisji powstałej niecały rok temu. “Dziś wszyscy mówią o elektromobilności oraz chcą uczestniczyć w pracach nad jej rozwojem. Zadaniem podkomisji jest opracowanie norm prawnych, które pozwolą na zadowalający i optymalny rozwój rozwiązań typu smart i zapewnienie wsparcia przy wdrażaniu innowacji w ramach elektromobilności” – mówił Poseł Cieśliński.

Uczestnicy panelu moderowanego przez Prof. Andrzeja Kolasę – Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, rozmawiali o wyzwaniach jakie stoją przed rozwojem zeroemisyjnych pojazdów. “Electromobilność oraz smart city, to pojęcia ściśle związane z jeszcze jednym zagadnieniem mianowicie przemysłem 4.0, natomiast jednym wspólnymi mianownikiem dla tych pojęć jest digitalizacja, możliwość porozumiewania się między maszynami, robotami, infrastrukturą a człowiekiem” – mówił na wstępie moderator dyskusji.

Sławomir Wontrucki – Dyrektor Zarządzający, LeasePlan Fleet Management, zwrócił uwagę na rozwiązania, których wdrożenie jest konieczne by rozwijać elektromobilność.  “Jeżeli mówimy o systemie miasta i o samochodzie, który jest elektryczny i w dodatku autonomiczny, to niezbędne jest wielotorowe działanie, czyli stworzenie sieci informacyjnej, wykorzystywanie chmury i big data oraz budowa spójnego systemu cyfrowego, który pozwoli na sprawne zarządzanie ruchem” – powiedział Dyrektor.

Z kolei Roman Szwed – Prezes Zarządu Atende, zauważył iż do realizacji planu, który zakłada pojawienie się 1 mln pojazdów elektrycznych na polskich drogach do roku 2025, potrzebne jest stworzenie dziesiątek systemów informatycznych. Muszą one zostać wdrożone w jak najszybszym czasie, ponieważ bez tych działań nie będzie możliwe osiągnięcie założonego planu.

Prof. dr hab. Wojciech Drożdż – Wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki, Enea Operator, Członek Rady Nadzorczej, ElectroMobility Poland S.A.  zwrócił uwagę na to, że dzięki wsparciu funduszy unijnych, nieustannie rozwijana jest sieć infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, tak by osiągnąć poziom reprezentowany przez kraje wysoko rozwinięte. “To co jest istotne dla rozwoju sieci, to nie problem techniczny, a problem współpracy z samorządami, które niekoniecznie chcą rozwijać tego rodzaju infrastrukturę” – mówił Wojciech Drożdż.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski – Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, podkreślił, że brakuje nam dobrze wykwalifikowanych inżynierów, którzy zrealizują plan wdrożenia odpowiednich systemów infrastruktury. Potrzebna jest dobra współpraca ośrodków związanych z rozwojem i wspieraniem nauki oraz związków partnerskich, związanych przede wszystkim z przemysłem i biznesem” – przekonywał Profesor.

Zdaniem dr inż. Andrzeja Szałka – Eksperta ds. Nowych Technologii, Toyota Motor Poland, głównym oporem dlaczego samochody elektryczne tak masowo nie wchodzą na rynek jakbyśmy tego oczekiwali, to ich funkcjonalność – zasięg i czas ładowania tych samochodów. “Niestety dalsze dystanse nadal będą wymagały nowych technologii” – stwierdził przedstawiciel Toyota Motor Poland. Innego zdania był Karol Zarajczyk – Prezes Zarządu, URSUS S.A., który podkreślał, że istnieje infrastruktura, która pozwala na krótkie i sprawne ładowanie samochodów, co umożliwia na pokonywanie takich samych odległości co samochodem spalinowym. Zwrócił również uwagę na ogromny potencjał polskich firm związanych z rozwojem elektromobilności. Przywołał projekt realizowany wspólnie ze spółką Enea, który zakłada dostawę 47 autobusów elektrycznych dla Zielonej Góry, co stanowi największą, jednorazową dostawę w skali UE.

Do zagadnienia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych odniósł się dr Przemysław Zysk – Prawnik, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, który przekonywał, że Polska ustawa jest niczym “konstytucja” elektromobilności i stanowi solidny fundament rozwoju. Z jednej strony tworzy ścieżkę do rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, a z drugiej strony tworzy instrumenty, stymulujące popyt. Ustawa zawiera ważne elementy, które likwidują bariery a także stwarza pewne ułatwienia inwestycyjne. Jako argument do swojej tezy przywołał przykład mówiący, że nie będzie konieczne uzyskanie koncesji dla świadczenia usług ładowania, czy dla prowadzenia jako operator stacji ładowania. Nie będzie również konieczne uzyskanie pozwoleń budowlanych na ogólnodostępne stacje ładowania.

Zwieńczeniem części merytorycznej wydarzenia było wystąpienie Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Electromobilności, Sylwii Koch-Kopyszko, która stwierdziła, że ciężko będzie rywalizować z globalnymi liderami, natomiast przy odpowiedniej strategii będziemy mogli być potęgą jeżeli chodzi o tzw. transport specjalistyczny. “Jesteśmy liderem pod względem osiągnięć technologicznych i rozwoju samochodów autonomicznych. To właśnie na tym rynku powinniśmy się skupić i szukać możliwości” – mówiła na zakończenie Prezes Stowarzyszenia.

Organizator: Executive Club

Partner Merytoryczny: Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Patroni Honorowi: Ministerstwo Energii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Stowarzyszenie Mobilne Miasto

Partner Główny: LeasePlan Fleet Management Polska

Partner: Atende, Cigno Consulting, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Toyota Motor Poland

Patroni Medialni: CEO Magazyn, Magazyn Fleet, Fleet.com.pl, Polish Market, Smart City Blog, multimodalny.pl, Ecoportal.com.pl, Świat OZE, eco-driving.info, Nowoczesny Warsztat, warsztat.pl, Świat Opon, Teraz Środowisko, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR