IX edycja Investment Forum & Awards Gala już za nami!

8 maja w hotelu Regent w Warszawie odbyła się IX edycja konferencji „Investment Forum & Awards Gala” zwieńczona galą rozdania „Diamentów Inwestycji”. Grono wyjątkowych prelegentów ze świata nauki oraz biznesu debatowało m.in. o możliwościach inwestycji i zmianach modelu funkcjonowania firm w dobie rewolucji technologicznej oraz ekspansji polskich przedsiębiorstw na zagraniczne rynki.

Konferencję, która odbyła się pod hasłem „Inwestycje–Kapitał–Innowacje” otworzyło wystąpienie inauguracyjne Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawła Borysa. „Polską gospodarkę obecnie cechuje niska stopa inwestycji, ale jednocześnie gospodarka jest w optymalnej fazie swojego rozwoju. Notowana jest duża dynamika wzrostu PKB, niski poziom inflacji, dobry i stabilny bilans handlowy, czy też najwyższa wartość inwestycji zagranicznych które wpłynęły do Polski ” – mówił Prezes podczas wystąpienia. Zwrócił również uwagę na to, że fundamentalną kwestią jest to, aby biznes i nauka stworzyły sprawny ekosystem innowacji w Polsce wsparty bazą finansowania.

Panel 1: W co i jak inwestować w gospodarce innowacyjnej?

 

Panel dyskusyjny moderowany przez Profesora Uniwersytetu Warszawskiego Grzegorza Jędrzejczaka poświęcony był tematyce inwestowania w gospodarce innowacyjnej. Na pytanie moderatora odnośnie inwestycji i innowacji mikro przedsiębiorców, Maciej Bardan – I Wiceprezes Raiffeisen Bank Polska postawił tezę, iż nie można być innowacyjnym bez kapitału i skali działania. To właśnie budowanie ekosystemu, dostęp do wielu partnerów oraz źródeł finansowania daje możliwość działania innowacyjnego. Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu EmiTel odniósł się natomiast do obszarów, w które warto inwestować. Podkreślał, że aby określić w co należy inwestować, powinno się zwrócić uwagę na prognozy rynkowe, które szacują wielkość i potencjał rynku jaki dany obszar generuje. Jako przykład branży, która jest warta inwestowania podał Internet Wszechrzeczy. Grono prelegentów, w którym byli również Paweł Urbański – Dyrektor Szkoły Biznesu PW oraz Mariusz Wnuk – Wiceprezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE zgodnie zauważyli, że szczególną uwagę powinno się zwrócić na dostosowanie modelu edukacji oraz przygotowywanie kadry pracowniczej do zmian podyktowanych rozwojem digitalizacji i automatyzacji, a kluczem do sukcesu rozwoju przedsiębiorstwa jest know-how oraz nowe technologie.

Panel 2: Od start-up do Fortune 500 – jak sfinansować tę wyboistą drogę

Kolejny blok dyskusyjny zainicjował moderator, Tomasz Wiśniewski – Szef Zespołu Wycen, KPMG w Polsce, który zarysował tematykę panelu wokół źródeł finansowania zarówno innowacyjnych projektów firmy jak i jej poszczególnych stadiów rozwoju. W dyskusji panelowej uczestniczyli: Maciej Balsewicz – Współzałożyciel i Prezes bValue Angels VC, Robert Ługowski – Managing Partner, Cobin Angels, Jacek Pogonowski – Partner, Value4Capital Advisers oraz Maciej Radzki – Dyrektor Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Millenium S.A. Paneliści podzielili się cennymi spostrzeżeniami oraz zarysowali tendencje na przyszłość. Nakreślili również sposób funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Jako powód upadania większości start-upów wymienili brak kompetencji oraz silnego charakteru a jako ciekawą prognozę na przyszłość wskazali, iż w perspektywie 10 lat, 99% handlu przeniesie się do Internetu.

Panel 3: Nowe modele biznesowe w dobie rewolucji technologicznej

Osią debaty moderowanej przez Profesora Szkoły Głównej Handlowej, Rafała Mrówkę były nowe modele biznesowe w dobie rewolucji technologicznej. Udział w niej wzięli m.in. Karolina Kalkowska – Dyrektor ds. zarządzania jakością PIKA oraz Mariusz Gajewski – Sales Director CEE, FIS Technology Services. Do zagadnienia przetwarzania danych odniósł się Zsolt Fekete – Prezes Zarządu Algotech Polska, który przekonywał, że najważniejsze są dane, które mogą zidentyfikować potrzeby klienta oraz pozwalają podjąć mu decyzję. Artur Pollak – Prezes Zarządu APA Group, zauważył, że przyszłość cyfryzacji będzie ściśle związana z analityką danych. Ponadto obstawał przy zdaniu, iż dane globalne są szansą dla przedsiębiorców, m.in. z tego powodu, że danych nie trzeba tłumaczyć na osobne języki. Dążymy do unifikacji, a w tej chwili dysponujemy danymi, które powodują, że zastosowanie modelu, który funkcjonuje w Azji i przeniesienie go na rynek amerykański nie powinno stanowić dużego problemu. Moderator podsumował dyskusję stwierdzeniem, że rozwijanie nowych modeli biznesowych to gigantyczne ryzyko, które po części powinno się dzielić wraz z partnerami biznesowymi.

Panel 4: Polskie firmy na globalnej arenie

Moderator ostatniego panelu dyskusyjnego, którym była Prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zainicjowała debatę prośbą o wymienienie przez panelistów szans i barier dla polskich przedsiębiorstw w ekspansji poza granice kraju. Jak pierwszy głos zabrał Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu APN Promise S.A., który wymienił konieczność posiadania dobrego produktu oraz twardego charakteru wobec nieznanej kultury. Adam Pietruszkiewicz – Dyrektor Zarządzający Coast2Coast Capital dodał, że świat się zmniejszył lecz jest to równocześnie wyzwanie, bo zmniejszył się dla wszystkich. Jako zagrożenia dla skutecznej ekspansji prelegenci wymienili jeszcze nieznajomość prawa, brak pewności co do kontrahenta oraz ryzyko kursowe. Ważnym wnioskiem płynącym z panelu, w którym uczestniczyli również Elżbieta Kacprzykowska – Dyrektor Biura Sprzedaży i obsługi Polis KUKE, Marcin Schulz – Partner kancelarii Liknlaters oraz Arkadiusz Zabłoński – Dyrektor Transacji Zagranicznych BGK, jest fakt, iż marka nie jest kluczowa w zagranicznej ekspansji, są branże jak np. informatyka gdzie marką jest samo wykształcenie pracowników.

GALA „Diamenty Inwestycji”

Zwieńczeniem Forum była uroczysta gala rozdania „Diamentów Inwestycji”. Nagrody te mają na celu uhonorowanie przedsiębiorców oraz firm, które w 2017 roku dokonały istotnych dla polskiej gospodarki inwestycji w kraju i za granicą. Wyróżnione zostały podmioty oraz osoby, które w sposób szczególny promowały ideę inwestowania w Polsce.

 

Inwestycja roku: Selvita S.A.
Inwestor greenfield roku: Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Akwizycja roku: Tele-Fonika Kable S.A.
Inwestycja w innowacje roku: APA Group
Eksporter roku: LPP S.A.
Polski inwestor roku za granicą: Grupa Pietrucha
Anioł biznesu roku: Dawid Urban
Fundusz roku: Value4Capital
Bank finansujący roku: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kancelaria prawna roku: Linklaters
Doradca corporate finance roku: Vienna Capital Partners
Osobowość roku: Paweł Łojszczyk – Prezes Zarządu, dyrektor zarządzający, ABB