Wrzesień pod znakiem chmury i technologicznych innowacji!

26 września w hotelu Bristol w Warszawie odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie klubowe „Cloud Computing & Digital Transformation”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji a tematyka skupiała się wokół bezpieczeństwie w chmurze i innowacjach technologicznych.

Spotkanie otworzyło przemówienie Beaty Radomskiej – Prezes Executive Club, która przywitała zarówno stałych bywalców i jak nowych klubowiczów. „Dane to dziś największy zasób decydujący o przewadze konkurencyjnej, można powiedzieć, że żyjemy w erze informacyjnego rogu obfitości. Jednak szybki rozwój i rosnąca popularność chmury sprawia, że zaczynamy mieć wątpliwości o bezpieczeństwo danych w niej przechowywanych” – mówiła na wstępie Prezes.

Część merytoryczną rozpoczął Leszek Maśniak – Chief Data Officer z Ministerstwa Cyfryzacji. Doradca ministra przedstawił program Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP 2.0), którzy ma na celu poprawę bezpieczeństwa usług infrastrukturalnych w modelu gospodarki współdzielenia dla wszystkich instytucji rządowych i urzędów centralnych. Istotnym elementem pracy ministerstwa jest poszukiwanie racjonalnych metod wykorzystania istniejących serwerowni w instytucjach zarządzających. „Skonsolidowanie ich sieciami rządowymi i połączenie je wspólnymi procesami zarządzania pozwoli poprawić bezpieczeństwo przetwarzania danych i w końcu obniżyć koszty” – tłumaczył Leszek Maśniak.

Po tym wystąpieniu nadszedł czas na najważniejszy punkt wieczoru, czyli debatę „Efektywne wdrażanie nowych technologii w dobie cyfryzacji i digitalizacji”. Moderatorem dyskusji był Borys Stokalski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Podczas debaty podjęto tematy takie jak: cyfryzacja, optymalizacja procesu zarządzania infrastrukturą oraz wizja przyszłości. Prelegenci, wśród których byli m.in. Marcin Bawor – Account Executive, Poland&Baltics, MicroStrategy, Joanna Bańkowka – Prezes Zarządu, BDO Technology, Mariusz Chudy – Wiceprezes Zarządu Integrated Solutions, Dyrektor Dostarczania Rozwiązań dla Biznesu Orange Polska, Tomasz Dymowski – Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej, Raiffeisen Polbank, Szymon Stępczak – Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży, Atende oraz Leszek Maśniak zwrócili również uwagę na to, że aby zarządzać przedsiębiorstwem w dobie transformacji, trzeba umiejętnie zarządzać czterema kluczowymi elementami. Są to: ludzie, procesy i modele operacyjne, klienci i rynek, do którego trzeba się dostać i zrozumieć jego wymagania oraz technologię, którą trzeba zrozumieć. Sama zmiana technologiczna, poprzez dostosowywanie się do trendów np. migrowanie do chmury nie jest receptą na powodzenie transformacji przedsiębiorstwa

„Fundamentalnym aspektem transformacji jest dostosowanie nowych modeli operacyjnych”- przekonywał Mariusz Chudy. Zdaniem prelegentów istnieją dwie ścieżki dochodzenia do cyfrowej transformacji. W pierwszej, inicjatywa wywodzi się z organizacji IT, gdzie digital leader proponuje konkretne rozwiązania dostosowane do organizacji. Druga ścieżka podyktowana jest pojawiającą się luką w strukturach organizacyjnych. Wówczas prym wiedzie CTO czy też CDO, który równolegle współpracuje z organizacją IT, jak i raportuje do swojego przedsiębiorstwa. Szymon Stępczak, stwierdził, że to nie biznes jest dla technologii, a technologia dla biznesu. Pomaga ona znaleźć drogę do konkurencyjności i może pomóc przejść zmiany rozszerzania modelu operacyjnego. Na zakończenie dyskutanci przywołali skuteczny model przywództwa w procesie transformacji. Aby cyfrowa transformacja się udała, ważne jest by cały zarząd i management spółki zaangażował się w pracę nad jej rozwojem. Istotna jest również spójna wizja zmian w przedsiębiorstwie.

Organizator: Executive Club

Patronat Honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polish Data Center Association, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Partnerzy: Atende S.A., BDO Technology, Cigno Consulting, MicroStrategy Poland, Orange Polska, Raiffeisen Polbank

Patroni medialni: IT Reseller, Fundacja E-Państwo, CyfrowyUrząd.pl, Biznesnafali.pl, Business&Prestige, Law Business Quality, Polish Market, CEO.com.pl