Cała branża przemysłowa w jednym miejscu!

Cztery panele dyskusyjne, trzy wystąpienia, trzydziestu prelegentów oraz czternastu nagrodzonych laureatów prestiżowych statuetek – to w skrócie opisuje co się działo podczas VII edycji konferencji „Top Industry Summit”, która odbyła się 7 listopada w warszawskim hotelu The Westin. Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta gala rozdania „Diamentów Top Industry”.

Gościem Honorowym konferencji był Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, który w swoim wystąpieniu inaugurującym mówił o konieczności rozwoju ekosystemu dla innowacji i start-upów. Minister podkreślił również, że Polska jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Na szczególne wyróżnienie w tym kontekście zasługuje branża motoryzacyjna i właśnie w elektromobilności oraz produkcji części do pojazdów elektrycznych powinniśmy upatrywać swojej szansy.

Głównym tematem pierwszego panelu dyskusyjnego był przemysł w dobie robotyki i automatyki. Moderator, którym był prof. Andrzej Kolasa – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, zaprosił do dyskusji prelegentów, wśród, których byli: Aleksandra Auleytner – Partner, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka; Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, PZL Świdnik; Iain Maxwell – Dyrektor Zarządzający, Canon Polska; Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group; Michał Ziajowski – Dyrektor Generalny Precia Polska oraz Stefan Życzkowski – Prezes Zarządu, ASTOR. Początkowo dyskutanci debatowali nad uniwersalną definicją rewolucji 4.0 i o tym, czy roboty przejmą w całości fizyczną pracę ludzi. Wnioskiem z tej dyskusji były stwierdzenia, iż nie nastąpi to szybko, a jednym z efektów tego procesu będzie wzrost rozwarstwienia społecznego związany z utratą pracy i koniecznością przebranżowienia części społeczeństwa. Poruszono również temat etyczności pracy robotów i ich odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia błędów. Podsumowaniem panelu był zgodny wniosek panelistów, iż kluczowe jest wpisywanie się i nadążanie za postępującą rewolucją 4.0, aby przedsiębiorstwa nie straciły pozycji konkurencyjnej.

 

 

Drugi panel skupił się na kwestiach dotyczących cyberbezpieczeństwa w erze sztucznej inteligencji, Big Data oraz Machine learning. Profesor Tomasz Szapiro, który był moderatorem dyskusji zaprosił następujących prelegentów: Marcina Bawora – Account Executive, Poland&Baltics, Microstrategy; Michała Chomczyka – Koordynatora ds. informatyki i technologii informacyjnych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Piotra Ciskiego – Dyrektora Zarządzającego, Sage Polska; Macieja Kopańskiego – Dyrektora ds. rozwoju, ENGIE Polska oraz Wiesława Łodzikowskiego – Dyrektora Pionu Technologii NASK SA. Dyskusja rozpoczęła się od przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie poprzez np. inteligentne ogrzewanie budynków bazujące na tym czy ktoś przebywa w pomieszczeniu. Następnym omawianym tematem było Big Data, którego definicję przedstawiono jako przetwarzanie w czasie rzeczywistym dużej ilości danych, szybko zmieniających się i pojawiających się z dużą częstotliwością. Rozmawiano również o sztucznej inteligencji i Big Data w kontekście praktycznych zastosowań, takich jak analizowanie zachowań klienta podczas zakupów, czy rosnącego zastosowania dronów w przedsiębiorstwach. Podsumowując era sztucznej inteligencji i wszystkie nowe technologie służą rozwojowi ludzkości, ale trzeba z nich korzystać rozumnie.

Współczesna wizja mobilności i przyszłość branży motoryzacyjnej były głównym tematem trzeciego panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Romana Kantorskiego, Prezesa Polskiej Izby Motoryzacji. Dyskusja rozpoczęła się od kwestii rewolucji w transporcie i jej wpływu na branżę logistyczną. Prelegenci, wśród których byli: Andrzej Bułka – Dyrektor Zarządzający, Fracht FWO Polska; Janusz Grądzki – Dyrektor Departamentu Nowych Technologii, ENGIE Polska; Prof. Jacek Kijeński – Prezes Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski; Marta Surowiec – Communications and Brand Management Director, Robert BOSCH oraz Andrzej Szałek – Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland, podkreślali, że niezwykle istotne jest zachowanie balansu pomiędzy rozwijaniem ekotransportu a zabezpieczeniem łańcucha dostaw i rynku pracy, który jest coraz bardziej rozchwiany oraz brakuje na nim wykwalifikowanych pracowników. Do pytania moderatora, co będzie pierwsze, kura czy jajko, a w przypadku tematu, samochody elektryczne czy stacje ładowania odniósł się Janusz Grądzki. Prelegent zwrócił uwagę na to, że producenci aut wprowadzają samochody elektrycznie m.in. ze względu na regulacje narzucone przez UE, więc i też systematycznie zwiększana jest infrastruktura do ładowania. Już teraz przez Pomorze można przejechać korzystając z rozbudowanej sieci ładowania samochodów, a na mapie Polski takich punktów pojawia się coraz więcej. Dyskutanci podjęli również temat samochodów wodorowych oraz finansowania, jednak główną konkluzją z debaty było stwierdzenie, iż trzeba szczególną uwagę zwrócić na rozwój kompetencji niezbędnych we współczesnym biznesie i branży motoryzacyjnej.

Ostatni panel poświęcony był efektywności sektora gazowego i energetycznego w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, a prowadził go Waldemar SzulcDyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Moderator rozpoczął panel odważnym pytaniem mającym ocenić zdolność do rewolucji, mianowicie: kiedy nie będą potrzebne kable do dostawy energii elektrycznej? Prognozy prelegentów, nie były zbyt optymistyczne, ponieważ szacowały tę rewolucję na rok 2050 i później. Pan Adam Burda, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego-Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO Bank Polski, stwierdził, że coraz trudniej uzyskać finansowanie z banków na duże inwestycje energetyczne, czego przyczyną są m.in. ceny surowców kształtowane globalnie. Do kwestii finansowania odniósł się również Piotr Czak, Prezes Zarządu, PGE Ventures, według którego łatwiej pozyskać kapitał na inwestycje energii odnawialnej, niż konwencjonalne elektrownie węglowe. Podkreślił, iż warto szukać wsparcia również w rynku azjatyckim. Uczestnicy panelu, którymi również byli: Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu, innogy Polska; Marcin Ludwicki – Prezes Zarządu, Unimot Energia i Gaz; Michał Orłowski– Zastępca Dyrektora Wykonawczego ds. Projektów Inwestycyjnych, TAURON Polska Energia oraz Adam Pantkowski – Prezes Zarządu, Vortex Energy Polska dyskutowali także o perspektywie rozwoju energii odnawialnej na zdominowanym przez energetykę węglową rynku oraz wdrażaniu innowacji usprawniających działalność sektora.

Panele dyskusyjne uzupełniły prezentacje prowadzone przez Mariusza Wnuka – Wiceprezesa Zarządu Pocztylion Arka PTE S.A oraz Piotra Jagielskiego – Area Managera NASK SA, którzy w swoich wypowiedziach przedstawili fundusze ubezpieczeniowe oraz system ochrony sieci przemysłowych.

Punktem kulminacyjnym była wieczorna gala rozdania „Diamentów Top Industry” uroczyście zainaugurowana wystąpieniem Ministra Jerzego Kwiecińskiego. Podczas ceremonii zostały uhonorowane najważniejsze osiągnięcia oraz najbardziej wyróżniające się spółki, projekty, produkty i osobowości w całej branży. W tym roku rozdano 10 diamentów i 4 wyróżnienia w 10 kategoriach!