Firma ponad granicami. Jak odnieść sukces na międzynarodowych rynkach?

18 września w hotelu Bristol odbyła się pierwsza powakacyjna debata klubowa. Osią tematyczną wydarzenia była dyskusja panelowa zaproszonych ekspertów dotycząca ekspansji polskich firm na zagraniczne rynki.  Patronat Honorowy na tym wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Część merytoryczną debaty zainaugurowało wystąpienie Cezarego Pietrasika, założyciela i CEO Healthdom – statrupu z branży Tech – Med z siedzibą w Dolinie Krzemowej. Jest to zindywidualizowana platforma prewencji medycznej, która określa kiedy i co badać żeby nie chorować na podstawie kodu genetycznego, danych behawioralnych i ankiety. Mówca zarysował również środowisko biznesowe w USA, które znacznie różni się od tego, które znamy z Europy. Nie ma tam np. zakazu konkurencji i pracownik w każdej chwili może założyć start-up w tej samej branży. Poszczególne stany są niczym osobne rynki. Przykładowo w Arizonie nie wolno rozwijać działalności telemedycznej, gdyż uniemożliwia to silne lobby „tradycyjnych” lekarzy. Bardzo mocno rozwinięte są również wszelkiego rodzaju akceleratory biznesu na uczelniach, które są bezpłatne i gwarantują znajomości oraz sponsorów. Rynek natomiast jest bardzo głęboki, co umożliwia znalezienie egzotycznej z naszej perspektywy niszy np. firma warta 1,7 mld USD zajmująca się utrzymywaniem porządku w księgach udziałowców. Dodatkowo w przypadku branży medycznej ze względu na złożoność amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej, jest wiele punktów wejścia na ten rynek.

Następnie nadszedł czas na panel dyskusyjny, którego moderatorem był prof. SGH, dr hab. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa. Do dyskusji zaproszeni zostali: Paweł Dziekoński – Wiceprezes Zarządu Kazar, Jarosław Jankowski – Dyrektor ds. rozwoju, Fracht FWO Polska, Jarosław Jaworski – Prezes Zarządu, Coface w Polsce, Maciej Pyrka – Country Manager Emirates na Polskę, prof. Jerzy Witold Pietrewicz – Kierownik Zakładu Analizy Rynków, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa. Na wstępie paneliści zgodnie wskazali na Afrykę i Dubaj jako najbardziej perspektywiczne kierunki ekspansji polskich firm. Rynki te posiadają wiele punktów wejścia i są bardzo chłonne. Dla przykładu Dubaj będący pustynnym krajem kupuje dużo piasku, gdyż ich własny nie nadaje się do użytku w budownictwie. Po poznaniu lokalnych zwyczajów, specyfiki rynkowej, ograniczeń i skorzystania z usług np. wywiadowni gospodarczej pozostaje do zrobienia jedna, bardzo istotna według ekspertów rzecz. Jest nią posiadanie na miejscu swojego człowieka. Taka osoba pozna rynek osobiście oraz dołączy do jak to określili mówcy „lokalnych mafii”, czyli nawiąże kontakty z kluczowymi podmiotami gospodarczymi i biznesowymi. W skrócie pozna dogłębnie środowisko biznesowe.

Patron Honorowy: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Ważnym blokiem tematycznym była również pomoc państwa w ekspansji zagranicznej. Paneliści zgodnie stwierdzili, że to czego brakuje obecnie to bank eksportowy, który podążałby za polskimi firmami na rynki zagraniczne i ubezpieczał je finansowo. Takie wsparcie jest niezbędne, gdyż jak to zostało powiedziane w panelu: „za granicą konkurencja już jest i nikt tam na nas nie czeka, należy więc robić wszystko, aby ją gonić”.

Patron Honorowy: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Partnerzy: Emirates, Fracht FWO Polska, Kazar Group, Polska Agencja Inwestycji i Handlu