Digital People. Debata o trendach i technologiach, które zmieniają biznes

Ostatnia w tym roku debata klubowa miała wyjątkową formułę gdyż mieliśmy przyjemność współorganizować ją z firmą BDO Technology. Tradycyjnie już ugościł nas hotel Bristol a wszystko miało miejsce 16 października. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Przed częścią merytoryczną miały miejsce dwa wystąpienia. Pierwsze z nich wygłosiła Prezes Zarządu BDO Technology, Pani Joanna Bańkowska, która zaprezentowała wyniki ankiety „Digital People”. Było to badanie obrazujące poziom zaawansowania firmy będącej w trakcie cyfrowej transformacji. Z badania wynikało m.in. że pierwszym krokiem, który świadczy o postępującej transformacji jest korzystanie z chmury a kolejnym z mobilnej aplikacji firmowej. Podstawową barierą przed implementacją zmian są finanse i nie dostrzeganie takiej potrzeby w efekcie czego ok. 20% organizacji w ogóle nie bierze udziału w tych przemianach.

Podczas drugiego wystąpienia Pan Grzegorz Mandziuk, Lead Business Developer, Gamfi wprowadził gości w grywalizację. Poprzez wykonywanie misji za pomocą aplikacji goście przybliżali sobie temat Digital People oraz zdobywali punkty, które finalnie przełożyły się na atrakcyjne nagrody.

Płynnie przeszliśmy do drugiego panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był prof. Piotr Płoszajski z Katedry Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa a do dyskusji zaprosił następujących panelistów: Joanna Bańkowska – Prezes Zarządu, BDO Technology, prof. Jacek Leśkow – Dyrektor NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Piotr Sornat – Digital Transformation Executive, IT-Dev, Jacek Szczepański – Wiceprezes, Atende SA. Pierwszym tematem był rozwój nowych technologii jako wielkiego koła zamachowego gospodarki. Jako przykład podano bardzo zaawansowane centra badawcze w Meksyku zlokalizowane nawet w najbiedniejszych regionach. Duży nacisk powinno się kłaść również na rozwój technologii energetycznych aby w pełni wykorzystać potencjał jaki niesie ze sobą rewolucja cyfrowa. Według panelistów sam termin rewolucji cyfrowej ma sens tylko wtedy gdy odbywa się to na wszystkich poziomach organizacji w myśl angielskiego powiedzenia „from board room to mail room”. Dyskutowano również o samym terminie „sztuczna inteligencja” gdyż istnieją sieci neuronowe, które potrafią poszukiwać we wszystkim wzorców ale nie ma to nic wspólnego z inteligencją. Za podsumowanie dyskusji panelowych może służyć cytat autorstwa Alvina Toflera przytoczony przez jednego z panelistów, który powiedział iż „analfabetą XXI wieku będzie ten kto się nie umie uczyć, oduczyć i nauczyć na nowo”.

Następnie nadszedł czas na panel dyskusyjny, którego moderatorem była dr Monika Mizielińska-Chmielewska, Ekspert w obszarach Innowacje i Smart City, Media Trend a na scenę zaprosiła następujących panelistów: Renata Filipek-Baryłowska – Członek Zarządu, CodersTrust Polska, Rafał Bednarek – Wiceprezes Biura Informacji Kredytowej, Monika Kulińska – Członek Zarządu, Aviva, Paweł Makowski – Założyciel UseCrypt, Sławomir Michalik – CTO, Wiceprezes, Omnilogy oraz Bogusław Tobiasz – Regional IT & Digital Innovation Director CEE, Bayer. Dyskusja rozpoczęła się od tematu rynku pracy przyszłości. Firmy aktywnie szukają działań rozwojowych dla swoich pracowników w trosce o jak najwyższe ich kompetencje. Języki programowania stają się podstawą dla wszystkich pracowników a ich znajomość jest porównywana ze znajomością języka angielskiego. Zmienia się również czas pracy i forma zatrudnienia. Obserwując aktualne trendy praca etatowa zacznie zanikać na rzecz pracy projektowej/ freelancu. Szacuje się również, że 65% osób urodzonych po 2007 roku wejdzie na rynek pracy nie wiedząc jeszcze w jakich zawodach będą pracować, bo tych zawodów jeszcze nie ma. Kolejnym tematem dyskusji były wyzwania, które stopniowo pojawiają się we współczesnym świecie. Jednym z nich jest starzejące się społeczeństwo, które już teraz wymaga dostosowywania i odpowiedniego planowania produkcji żywności. Szacuje się, że w 2050 roku na naszej planecie ma być 10 mld ludzi a areał uprawny mniejszy niż obecnie wobec postępującego ocieplenia klimatu. Wszystko to wymusza zwiększanie efektywności produkcji żywności i automatyzowanie jej za pomocą np. dronów nawadniających czy wykrywających choroby roślin.

Płynnie przeszliśmy do drugiego panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był prof. Piotr Płoszajski z Katedry Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa a do dyskusji zaprosił następujących panelistów: Joanna Bańkowska – Prezes Zarządu, BDO Technology, prof. Jacek Leśkow – Dyrektor NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Piotr Sornat – Digital Transformation Executive, IT-Dev, Jacek Szczepański – Wiceprezes, Atende SA. Pierwszym tematem był rozwój nowych technologii jako wielkiego koła zamachowego gospodarki. Jako przykład podano bardzo zaawansowane centra badawcze w Meksyku zlokalizowane nawet w najbiedniejszych regionach. Duży nacisk powinno się kłaść również na rozwój technologii energetycznych aby w pełni wykorzystać potencjał jaki niesie ze sobą rewolucja cyfrowa. Według panelistów sam termin rewolucji cyfrowej ma sens tylko wtedy gdy odbywa się to na wszystkich poziomach organizacji w myśl angielskiego powiedzenia „from board room to mail room”. Dyskutowano również o samym terminie „sztuczna inteligencja” gdyż istnieją sieci neuronowe, które potrafią poszukiwać we wszystkim wzorców ale nie ma to nic wspólnego z inteligencją. Za podsumowanie dyskusji panelowych może służyć cytat autorstwa Alvina Toflera przytoczony przez jednego z panelistów, który powiedział iż „analfabetą XXI wieku będzie ten kto się nie umie uczyć, oduczyć i nauczyć na nowo”.

Partnerzy debaty