Firmy odpowiedzialne społecznie. Czym się wyróżniają oraz jaka jest ich koncepcja

Firmy odpowiedzialne społecznie

Czym wyróżniają się firmy odpowiedzialne społecznie?

W listopadzie tego roku odbyła się VI edycja „Sustainable Economy Summit”. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej – transmisję z konferencji można było obejrzeć na kanale Youtube. Kto został nominowany do nagrody w konkursie „Sustainable Economy Awards”? Czym wyróżniają się firmy odpowiedzialne społecznie? Zapraszamy do lektury! 

Jaka jest istota i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu?

Zanim wyjaśnimy, jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorstwa, aby można je było nazwać firmami odpowiedzialnymi społecznie, warto przedstawić istotę i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu rozwijała się bardzo dynamicznie na przełomie ostatniego stulecia. Istotną rolę w jej ostatecznym ukształtowaniu odegrał Franklin Roosevelt. Amerykański polityk zaproponował program reform ekonomiczno-społecznych – tzw. Nowy Ład. Celem było wyznaczenie na nowo obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, tak, by zapobiec skutkom wielkiego kryzysu gospodarczego, który miał miejsce w latach 1929-1933. Rooseveltova koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu rzeczywiście powstrzymała negatywne skutki kryzysu i zapoczątkowała ważny okres w historii rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych.

Na czym opiera się współczesna koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu? Strategia zakłada, że przedsiębiorstwa powinny w swoich działaniach uwzględniać interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z interesariuszami. Wszelkie wydatki poniesione na zasoby ludzkie czy też modernizacja technologii tak, by jak najmniej szkodziła ona środowisku naturalnemu, są — zgodnie z tą koncepcją — postrzegane jako inwestycja. Inwestycja, która w perspektywie długofalowej przyniesie skutki w postaci:

 • lepszej reputacji, zarówno wśród pracowników i klientów, jak i inwestorów;
 • obniżenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa;
 • większych zysków oraz wyższej płynności bieżącej;
 • wzrostu konkurencyjności;
 • zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego;
 • zwiększonej lojalności konsumentów;
 • zwiększonego zaufania akcjonariuszy.

Istotne zalety stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu to edukacja społeczeństwa, wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy oraz poprawa stanu naturalnego środowiska.

Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu może wymagać całkowitej zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Firmy odpowiedzialne społecznie nierzadko musiały całkowicie zmodyfikować swój sposób funkcjonowania. Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga bowiem stosowania przyjętych zasad we wszystkich obszarach. Społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy zarówno ładu organizacyjnego, jak i zapobiegania łamaniu praw człowieka. Działania odpowiedzialne społecznie to także etyczne postępowanie w kontaktach z konkurencją oraz partnerami biznesowymi. 

Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu

Ważną datą w historii koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest 28 października 2010 r. Tego dnia ISO (International Organization for Standardization, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) wydała normę ISO 26000. Norma jest praktycznym przewodnikiem dla wszystkich typów organizacji. Wyróżnia ona następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • prawa człowieka;
 • relacje z konsumentami;
 • stosunki pracy;
 • środowisko;
 • uczciwe praktyki rynkowe;
 • zaangażowanie społeczne;
 • zarządzanie organizacją. 

Firmy odpowiedzialne społecznie, czyli jakie?

Czym zatem wyróżniają się firmy odpowiedzialne społecznie? Są to przedsiębiorstwa, które uwzględniają nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne, etyczne oraz środowiskowe aspekty biznesu. To firmy, które tworzą uczciwe relacje z pracownikami, klientami, partnerami, społecznością lokalną oraz mediami, działając we wszystkich obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Stosują przejrzyste praktyki biznesowe oparte na poczuciu szacunku i odpowiedzialności. Dbają zarówno o środowisko naturalne, jak i społeczne.

Firmy odpowiedzialne społecznie – lista przedsiębiorstw nominowanych do „Sustainable Economy Awards”

24 listopada odbyła się VI, tym razem wirtualna, edycja konferencji „Sustainable Economy Summit” organizowanej przez Executive Club. Podczas wydarzenia dyskutowano o zrównoważonym rozwoju oraz związanej z nim odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przedsiębiorstw. Zwieńczeniem konferencji było ogłoszenie nominacji do nagród „Sustainable Economy Awards”. 

Do nagrody nominowano między innymi takie firmy odpowiedzialne społecznie jak: 

 • Bank Millennium;
 • BNP Paribas Bank Polska;
 • Budimex;
 • Jeronimo Martins;
 • Orange Polska;
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo;
 • NOWY STYL;
 • Samsung Polska;
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia;
 • Sokołów.

Natomiast do „Sustainable Economy Awards” w kategorii Wizjoner odpowiedzialnego biznesu nominowano Prezesa Zarządu Bayer – Markusa Baltzera, Prezes Zarządu Pfizer Polska – Dorotę Hryniewiecką-Firlej, Prezesa Zarządu Lyreco Polska – Piotra Mirosława oraz Dyrektor Zarządzającą na Europę Centralną Oriflame Poland – Beatę Pawłowską. 

Gala rozdania prestiżowych nagród „Sustainable Economy Awards” planowana jest w najszybszym możliwym terminie, w formie stacjonarnej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *