Zarządzanie strategiczne i strategia penetracji rynku dla firm

Zarządzanie strategiczne, strategia penetracji rynku – czyli jak zarządzać firmą?

Wyznaczanie celów strategicznych to jedna z kluczowych umiejętności zarządzania firmą. Na czym jeszcze polega planowanie strategiczne? Z jakich etapów się składa? Czym jest i gdzie sprawdza się strategia penetracji rynku? Podpowiadamy.

Czym jest zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne to zarządzanie zasobami organizacji w celu osiągnięcia powziętych celów strategicznych. Planowanie strategiczne polega na ciągłym monitorowaniu i analizach potrzeb firmy, a także ocenie strategii sukcesu.

Jaka jest istota zarządzania strategicznego? Jakie korzyści daje?

Zarządzanie strategiczne pomaga organizacjom podsumować obecną sytuację, przeanalizować skuteczność dotychczasowych działań i następnie, nakreślić nowe strategie i je wdrożyć. Korzyści dla przedsiębiorstwa są nieocenione – firma zyskuje większą wydajność operacyjną, udział w rynku oraz rentowność.

Etapy zarządzania strategicznego

Planowanie strategiczne składa się z 6 faz. Najważniejsze etapy zarządzania strategicznego to:

  • ocena aktualnego kierunku strategicznego organizacji;
  • identyfikowanie mocnych i słabych stron (zewnętrznych oraz wewnętrznych);
  • formułowanie celów strategicznych i planów działania;
  • wykonywanie planów działania.
  • ocena, w jakim stopniu udało się zrealizować cele strategiczne;
  • wprowadzanie zmian, gdy pożądane rezultaty nie zostały osiągnięte.

Metody zarządzania strategicznego

Zasady zarządzania strategicznego zmieniły się w przeciągu ostatnich lat. Dziś przedsiębiorstwa nie są ukierunkowane na produkcję, tylko na odbiorcę usług i produktów, czyli klienta. To od zachowań klienta zależy, jakie metody zarządzania strategicznego zastosuje dana firma.

Jednym z popularnych narzędzi strategicznego zarządzania jest analiza SWOT, czyli technika analizy informacji i podziału ich na cztery kategorie – mocne strony firmy/produktu/usług, słabe strony firmy/produktu/usług, szanse oraz zagrożenia. Bardziej zaawansowaną formą analizy SWOT jest TOWS, czyli wyjście od zagrożeń i słabości do mocnych stron i szans.

Inny system zarządzania strategicznego to Balanced Scorecard, czyli zrównoważona karta wyników. W ramach tej strategii analizowana jest kondycja finansowa firmy, wzrost sprzedaży i zwrot z inwestycji, a także czynniki związane z klientem, takie jak satysfakcja i utrzymanie. System łączy procesy biznesowe z celami strategicznymi.

Do popularnych metod zarządzania strategicznego należy także macierz ADL, czyli macierz dojrzałości sektora. Technika ta zakłada, że zdolność produktu do generowania zysku zależy od pozycji konkurencyjnej firmy i dojrzałości branży. Najważniejsze etapy zarządzania strategicznego zgodnie z macierzą ADL to:

  • wyróżnienie dziedzin, w których działa przedsiębiorstwo;
  • ocena segmentów strategicznych (z podziałem na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne);
  • umieszczenie segmentów na macierzach;
  • analiza struktury portfela w celu ustalenia optymalnej strategii.

Czym jest strategia penetracji rynku?

Planowanie strategiczne ma na celu między innymi wzmocnić pozycję firmy na rynku. Gdy cele strategiczne firmy zostały określone i przeanalizowano mocne oraz słabe strony przedsiębiorstwa, można przystąpić do wdrożenia nowych metod. W fazie wprowadzania produktów na rynek przedsiębiorstwo stosuje różne strategie, jedną z nich jest strategia penetracji rynku. Penetrację rynku należy rozumieć jako ocenę, ile produktu/usługi używają klienci w porównaniu z całkowitym szacowanym rynkiem dla tego produktu/usługi.

Aby zwiększyć dostępność marki dla dużej grupy odbiorców, firma może wdrożyć strategię niskich cen. Działa ona tylko wtedy, gdy elastyczność cenowa popytu na dany produkt jest na tyle duża, że ​​niższa cena wywoła znaczny wzrost sprzedaży. Przykłady takiego zarządzania strategicznego można zaobserwować wśród linii lotniczych, strategię niskich najlepiej sprzedających się towarów stosuje także popularna sieć sklepów IKEA. Strategia ta sprawdza się także podczas wprowadzania nowej usługi lub produktu na rynek.

Po penetracji rynku można wdrożyć także tzw. strategię zbierania śmietanki (ustalanie cen wysokich). W ramach tej metody firma sprzedaje produkt za najwyższą cenę i dopiero z czasem ją obniża. Strategia ta działa tylko wtedy, jeśli jest dużo potencjalnych klientów, którzy kupią produkt po wysokiej cenie oraz w sytuacji, gdy wysoka cena jest interpretowana przez konsumentów jako gwarancja jakości Premium. Przykładów nie trzeba szukać daleko, wystarczy spojrzeć na luksusowe marki, takie jak Christian Dior, Yves Saint Laurent czy też Rolls-Royce.

Na czym polega zarządzanie operacyjne?

Z zarządzaniem strategicznym związane jest także pojęcie zarządzanie operacyjne. Co ono oznacza? Jest to administrowanie praktykami biznesowymi w celu stworzenia najwyższego możliwego poziomu wydajności w organizacji. Zarządzanie operacyjne polega na przetwarzaniu materiałów i robocizny w dobra i usługi tak efektywnie, jak to tylko możliwe, aby zmaksymalizować zysk organizacji. Celem jest uzyskanie możliwie najwyższego zysku operacyjnego netto. 

Last Updated on 3 marca 2021 by Krzysztof Żochowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *