Sektor medyczny a transformacja cyfrowa w dobie epidemii

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację w polskim sektorze medycznym. Doskonale pokazało to badanie EC2 i TECH MED HOUSE przeprowadzone od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r. Zgodnie z nim aż 73% firm medycznych zaczęło korzystać na większą skalę z narzędzi takich jak chmura czy też teleporady [1].

Nowy system ochrony zdrowia – owoc pandemii COViD-19

W obliczu pandemii COVID-19 polski system ochrony zdrowia musiał szybko ewoluować. Zaistniała bowiem konieczność skorzystania z innych niż dotychczas kanałów komunikacji z pacjentem – takich, które nie będą sprzyjać rozprzestrzenianiu się wirusa. Firmy z sektora medycznego zaczęły więc inwestować w różne narzędzia cyfrowej transformacji, wzrosło także znaczenie telemedycyny, czyli świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej na odległość.

Cyfrowa transformacja to przede wszystkim teleporady

Pandemia COVID-19 wymogła na systemie ochrony zdrowia przekształcenie wizyt tradycyjnych w wizyty zdalne, a konkretnie – teleporady. Trend ten pozwala zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, zapewniając bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi. Do zalet teleporad należy wysoka dostępność specjalistów, brak konieczności udania się do przychodni, duże oszczędności wynikające z usprawnień administracyjnych oraz możliwość sprawnego obsłużenia większej liczby pacjentów (i co za tym idzie, mniejsze kolejki). Minusem jest jednak duży odsetek nadużyć związanych z przyznawaniem L4 przez telefon – w samym tylko marcu 2020 r. na L4 poszło ponad 3 miliony Polaków. W związku z tym ZUS przeprowadza teraz częstsze kontrole zwolnień z okresu pandemii. Wadą teleporad, które pojawiły się w dobie globalnej cyfrowej transformacji, jest także ryzyko postawienia błędnej, bo opartej jedynie na wywiadzie z pacjentem i dokumentacji, diagnozy.

Teleporady to rozwiązanie, z którego system ochrony zdrowia z pewnością będzie korzystać w kolejnych latach. Już raport “Pacjent w cyfrowym świecie” [1] z 2016 roku pokazał, że nawet 60% europejskich pacjentów jest zainteresowanych telemedycyną – w szczególności chcieli oni korzystać z konsultacji przez telefon o charakterze internistycznym, farmaceutycznym, kardiologicznym oraz dermatologicznym. Natomiast w 2020 r. i 2021 roku przekonaliśmy się, jak to wygląda w praktyce – pandemia COVID-19 wymogła wdrożenie tego rozwiązania praktycznie z dnia na dzień, a sektor medyczny rozwija e-zdrowie tak szybko, jak potrafi.

Transformacja cyfrowa w sektorze medycznym – wzrosła popularność chmur

Wśród ostatnich trendów, które miały wpływ na transformację cyfrową w sektorze medycznym, na uwagę zasługuje także dynamiczny rozwój rozwiązań typu cloud computing (technologia chmur obliczeniowych). Wirtualny magazyn w postaci chmury pozwala na bezpieczne przechowywanie oraz archiwizowanie ogromnych ilości danych pacjentów. Dzięki zastosowaniu tej technologii lekarze z całego świata mogą wymieniać się informacjami na temat aktualnych problemów zdrowotnych i jeszcze skuteczniej walczyć ze schorzeniami.

Zastosowanie cloud computing pozwala przyspieszyć diagnostykę, tworzenie dużych baz danych (np. z objawami charakterystycznymi dla danej przypadłości) rewolucjonizuje także metody leczenia. To również duża oszczędność dzięki zminimalizowaniu kosztów zakupu infrastruktury IT. Cyfrowa transformacja wiąże się jednak z licznymi zagrożeniami, dlatego też wybierając dostawcę usługi dla sektora medycznego, należy zwrócić uwagę, by zapewnił on należyty poziom bezpieczeństwa przechowywanych plików. Niewłaściwe zabezpieczenie danych może bowiem przyczynić się do ich utraty i co za tym idzie, dużych strat dla placówki medycznej.

Portal e-zdrowie – co to jest?

Z transformacją cyfrową wiąże się nierozerwalnie pojęcie e-zdrowie. Co to jest? Samo pojęcie e-zdrowie odnosi się do wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w celu wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Natomiast portal e-zdrowie to system informacyjny, który udostępnia elektroniczną dokumentację medyczną (pacjentom, lekarzom oraz osobom uprawnionym), a także pozwala szybko rejestrować się na wizyty w poradni. Z tego typu rozwiązań korzysta już Podlaski System Informacyjny, a także popularna Grupa Scanmed. Pacjenci mogą zakładać konta w serwisach i dzięki temu zyskać wygodny dostęp do swojej dokumentacji medycznej, mają również możliwość szybkiego zapisywania się na wizyty oraz badania.

E-zdrowie w przyszłości

Jak sektor medyczny będzie funkcjonować w najbliższej przyszłości? Można przypuszczać, że po pandemii wizyty zdalne będą nadal dostępne, ale dla wieloletnich pacjentów. Lekarz, który prowadzi chorego przez kilka lat, jest w stanie udzielić mu porady przez telefon, a także przepisać receptę na potrzebny lek. Natomiast w kontekście innych pacjentów, chociażby tych, którzy zachorowali nagle, chorujących przewlekle lub onkologicznych, zdecydowanie potrzebne są tradycyjne wizyty. Jeśli chodzi o nowe technologie, można się spodziewać, że sektor medyczny będzie jeszcze częściej sięgał po rozwiązania mobilne, dokumentację wirtualną, sztuczną inteligencję, a także Big Data. Dzięki cyfrowej transformacji i nowoczesnym narzędziom wszelkie procesy, które zachodzą na linii pacjent-lekarz będą przebiegać jeszcze sprawniej i szybciej.

Źródła:

  1. https://ec2.pl/covid-19-przyspiesza-transformacje-cyfrowa-polskich-firm-medycznych/
  2. https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/pacjent-w-swiecie-cyfrowym-raport-pwc.html

Partner Strategiczny: Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Partner Główny: Pfizer

Patroni: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polska Federacja Szpitali, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Główny Patron Medialny: Manager Report