Smart City – jak funkcjonuje i jak się rozwija inteligentne miasto?

Wraz z postępującą urbanizacją oraz cyfryzacją coraz więcej miejscowości przeistacza się w Smart City. Dotyczy to także miast w Polsce. Jak funkcjonują polskie inteligentne miasta? Które trendy Smart City napędzają ich rozwój w szczególności? Zapraszamy do lektury

Smart City – co to takiego?

Smart City to inaczej inteligentne miasto. Według profesora Nicosa Komninosa* za inteligentne miasta uważa się obszary (gminy, powiaty, miasta), które składają się z:

 • kreatywnej populacji, która realizuje działania intensywnie wykorzystując wiedzę;
 • efektywnie działających instytucji i procedur w zakresie tworzenia wiedzy, umożliwiających jej nabywanie, adaptację i rozwój;
 • rozwiniętej infrastruktury szerokopasmowej, cyfrowych przestrzeni, e-usług oraz narzędzi on-line do zarządzania wiedzą;
 • udokumentowanej zdolności do innowacji, zarządzania i rozwiązywania problemów, które pojawiają się po raz pierwszy.

Inteligentne miasta – przykłady Smart City 1.0

Smart City 1.0 to inteligentne miasta, będące w najwcześniejsze fazie kreowania. Inicjatorami wykorzystania nowoczesnych technologii są firmy sektora ICT. Wdrażają one różne rozwiązania, nie bacząc na to, czy są one potrzebne miastom. Dobrym przykładem jest miasto Songdo w Korei Południowej. Będące aktualnie w budowie, nowoczesne miasto biznesowe typu ubiquitous city, to największa na świecie prywatna inwestycja deweloperska. Ma ono stać się ośrodkiem biznesowym na miarę Szanghaju, Hong Kongu czy Singapuru.

Inteligentne miasta – przykłady Smart City 2.0

Smart City 2.0 to faza rozwoju inteligentnych miast z decydującą rolą administracji publicznej. Inicjatorami wykorzystania nowoczesnych technologii są władze lokalne, wdrażanie nowych rozwiązań ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Według badacza Smart City Boyda Cohena większość miast realizujących Smart City projekt należy dziś do generacji 2.0.

Smart City 3.0 – przykłady

Trzecia generacja inteligentnych miast to Smart City 3.0, czyli model oparty o twórcze zaangażowanie obywateli. W Smart City 3.0 władze lokalne zachęcają mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii, umożliwiają im także tworzenie własnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne miasta generacji 3.0 to np. Wiedeń lub Amsterdam. Spośród polskich miejscowości podobny proces budowania strategii rozwoju jest realizowany w Trójmieście, a konkretnie – w Gdańsku.

Jak funkcjonują inteligentne miasta?

Inteligentne miasta wyróżniają się dużą liczbą projektów i programów związanych z zastosowaniem inteligentnych technologii. Można w nich spotkać następujące rozwiązania:

 • budowa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • detektory zanieczyszczeń powietrza;
 • inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym;
 • inteligentne sterowanie ruchem ulicznym;
 • inteligentne zasilanie w całym mieście;
 • monitoring;
 • publiczna sieć Wi-Fi dla wszystkich mieszkańców;
 • rozwinięta infrastruktura transportowa – metro, liczne ścieżki rowerowe oraz popularyzacja transportu elektrycznego;
 • wykorzystanie Big Data;
 • wysoka odporność na awarie IT oraz cyberataki.

Smart projekt – korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców

Najważniejsza z korzyści, jakie wiążą się z życiem w Smart City, to poprawa jakości życia na wielu płaszczyznach – od zwiększenia efektywności transportu publicznego i prywatnego, przez zwiększone bezpieczeństwo publiczne, po energooszczędność i – co za tym idzie – mniejsze koszty życia.

Przekształcenie miejscowości w Smart City może poprawić lokalną sytuację ekonomiczną – zapewnić nowe miejsca pracy, a także przyciągać najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Inteligentne miasta stanowią dużą szansę również dla przedsiębiorców – ponieważ przekształcenie miejscowości jest dobrą inwestycją dla podmiotów publicznych, firmy mogą liczyć na duże wsparcie finansowe podczas wdrażania nowych technologii.

Smart city 2021 – trendy

W 2021 roku miasta stają się jeszcze bardziej smart. Jakie trendy możemy zaobserwować? Są to przede wszystkim:

 • rozwój elektromobilności – inteligentne miasta inwestują w wiele rozwiązań, które usprawniłyby poruszanie się po drogach. Jednym z nich są samochody elektryczne. W samej Polsce zarejestrowanych jest 10 377 samochodów elektrycznych oraz 11 632 hybryd plug-in, technologia ta jest wciąż popularyzowana. Eksperci podają, że w ciągu 5 najbliższych lat, po naszym kraju będzie poruszać się pół miliona samochodów elektrycznych;
 • przywiązywanie jeszcze większej wagi do ochrony danych – Smart City korzystają z ogromnej ilości danych. Konieczne jest więc jeszcze lepsze zabezpieczenie różnych informacji;
 • sieć 5G – nowy standard sieci zadomowił się już w wielu miastach. Dzięki niemu możliwe jest płynne działanie rozbudowanych sieci czujników oraz urządzeń zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom.

*autor trylogii “Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces”, “Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks” i “The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-all Strategies”