Webinar „Nie tylko tarcza. Fundusze unijne jako alternatywa” jest już dostępny!

21 maja o godzinie 11.00 mieliśmy przyjemność zorganizować webinar, który odbył się pod hasłem „Nie tylko tarcza. Fundusze unijne jako alternatywa”. Inicjatywa miała na celu wskazanie możliwości pozyskania finansowania, jakie są dostępne dla przedsiębiorców.

Eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat efektywnego wykorzystywania funduszy UE oraz innych dostępnych źródeł finansowania. Poprzez webinar chcemy wraz z ekspertami zbudować bazę trwałej i przydatnej wiedzy oraz inspiracji, które okażą się pomocne dla firm, które dotknęły skutki pandemii koronawirusa.

Zapraszamy do oglądania relacji z webinaru, który był transmitowany „na żywo”  na YouTube oraz na naszych kanałach społecznościowych – Linkedin oraz Facebook. Partnerem Głównym webinaru była firma SAS Advisors, partnerem firma Budimex a patronami Executive Magazine oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do grona panelistów zostali zaproszeni:

  • Artur Osiecki – dziennikarz, Rzeczpospolita
  • Tomasz Machaj – Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Amica SA
  • Łukasz Pupek – Partner Zarządzający, SAS Advisors
  • Dorota Toczyska – Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Eksperci poruszyli zagadnienia takie jak:

  • Szybka Ścieżka czyli program bezzwrotnego wsparcia firm w formie dotacji
  • Projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne finansowane z funduszy unijnych vs. tarcza PFR i Fundusz Gwarancji Płynnościowych – jak z nich skorzystać?
  • Dofinansowanie z NCBiR, czyli jak w krótkiej perspektywie sfinansować koszty prowadzenia działalności, a w długiej wzmocnić konkurencyjność
  • Studium przypadku: finansowanie innowacji w firmie produkcyjnej
Udostępnij na swoim profilu