Webinar „Nie tylko tarcza. Fundusze unijne jako alternatywa” jest już dostępny!

21 maja o godzinie 11.00 mieliśmy przyjemność zorganizować webinar, który odbył się pod hasłem „Nie tylko tarcza. Fundusze unijne jako alternatywa”. Inicjatywa miała na celu wskazanie możliwości pozyskania finansowania, jakie są dostępne dla przedsiębiorców. Transmisja wydarzenia odbyła się „na żywo” na naszej stronie, kanale YouTube oraz pozostałych kanałach społecznościowych – LinkedIn i Facebook.

Polscy przedsiębiorcy mają wiele możliwości pozyskiwania finansowania. Jedną z nich są fundusze unijne. Dotacje z Unii Europejskiej są skierowane zarówno do mikrofirm, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Dlatego też dane na temat przedsięwzięć realizowanych z pomocą funduszy unijnych dla firm są jawne. Na stronie internetowej Portalu Funduszy Europejskich można znaleźć najważniejsze informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE, w tym także aktualności dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz pozyskiwania funduszy unijnych w czasie pandemii COVID-19.

21 maja o godzinie 11.00 mieliśmy przyjemność zorganizować webinar, który odbył się pod hasłem „Nie tylko tarcza. Fundusze unijne jako alternatywa”. Eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat efektywnego wykorzystywania funduszy UE oraz innych dostępnych źródeł finansowania. Poprzez webinar chcemy wraz z ekspertami zbudować bazę trwałej i przydatnej wiedzy oraz inspiracji, które okażą się pomocne dla firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Jak zdobyć dotacje z Unii Europejskiej? Z jakimi trudnościami wiąże się pozyskiwanie funduszy unijnych? Webinar „Nie tylko tarcza. Fundusze unijne jako alternatywa” odpowiada na te oraz wiele innych ważnych pytań, które zadają sobie przedsiębiorcy.

Zapraszamy do oglądania webinaru, który był transmitowany „na żywo” na YouTube oraz na naszych kanałach społecznościowych – LinkedIn oraz Facebook. Partnerem Głównym webinaru była firma SAS Advisors, partnerem firma Budimex a patronami Executive Magazine oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do grona panelistów zostali zaproszeni:

  • Artur Osiecki – dziennikarz, Rzeczpospolita

  • Tomasz Machaj – Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Amica SA

  • Łukasz Pupek – Partner Zarządzający, SAS Advisors

  • Dorota Toczyska – Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Eksperci poruszyli zagadnienia takie jak:

  • Szybka Ścieżka, czyli program bezzwrotnego wsparcia firm w formie dotacji z Unii Europejskiej

  • Pozyskiwanie funduszy unijnych w praktyce

  • Projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne finansowane z funduszy unijnych vs. tarcza PFR i Fundusz Gwarancji Płynnościowych – jak z nich skorzystać?

  • Dofinansowanie z NCBiR, czyli jak w krótkiej perspektywie sfinansować koszty prowadzenia działalności, a w długiej wzmocnić konkurencyjność

  • Studium przypadku: finansowanie innowacji w firmie produkcyjnej

Kliknij poniżej, aby obejrzeć transmisję:

W dobie pandemii COVID-19 warto chronić nie tylko bieżące interesy, ale także zabezpieczyć się lepiej na przyszłość. Pozyskiwanie funduszy unijnych to jeden ze sprawdzonych sposobów, dzięki którym jest to możliwe. Przedsiębiorcy, którzy mają tego świadomość i korzystają z dotacji z Unii Europejskiej lepiej poradzą sobie w świecie po-covidowym. Wkroczą oni w nową rzeczywistość z zupełnie nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które przyczynią się do uzyskania cennej przewagi na rynku.