Diamenty Innowacji, to statuetki, które mają na celu uhonorowanie najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje. Laureaci muszą się również wyróżniać zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju oraz odznaczać się szczególną dbałością o najwyższe standardy przywództwa.

KATEGORIE konkursowe

Podmiot wyróżniający się innowacyjnością w zakresie oferowanych produktów i usług finansowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych lub biznesowych.

Podmiot wyróżniający się wysoką aktywnością w pracy nad nowymi produktami lub optymalizacją procesów w sektorze przemysłowym.

Podmiot wyróżniający się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu łańcuchem dostaw lub cyfryzacji i automatyzacji procesów logistycznych.

Podmiot wyróżniający się innowacyjnością w procesie wytwarzania, magazynowania, dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej.

Podmiot wyróżniający się zaangażowaniem w prace badawczo-rozwojowe, opracowujący i wdrażający na rynek innowacyjne produkty farmaceutyczne.

Podmiot skutecznie wprowadzający wysokiej jakości innowacyjne produkty i technologie dla przemysłu chemicznego.

Podmiot skutecznie wprowadzający wysokiej jakości innowacyjne technologie, które znajdują zastosowanie w wielu branżach gospodarki.

Podmiot oferujący produkt lub rozwiązanie technologiczne, które w znaczący sposób przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska naturalnego.

Podmiot, który opracował nowy lub ulepszony produkt, różniący się znacząco od dotychczasowych wyrobów producenta, a także od rozwiązań o podobnej specyfice występujących na rynku.

Osoba wyróżniająca się wybitnymi osiągnięciami w zakresie budowania innowacyjnej organizacji i tworzenia warunków dla wdrożenia nowatorskich idei.

Osoba wyjątkowo zaangażowana w działalność charytatywną i pracę na rzecz przyszłych pokoleń, korzystająca z innowacyjnych rozwiązań nie tylko w obszarze biznesowym, ale także stale poszukująca nowych metod pomocy i wsparcia potrzebujących.

FINALIŚCI ZESZŁOROCZNEJ EDYCJI

INNOWACJA ROKU: FINANSE

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

INNOWACJA ROKU: PRZEMYSŁ

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

INNOWACJA ROKU: LOGISTYKA

Laureatem została firma:

INNOWACJA ROKU: ENERGETYKA

Laureatem została firma:

INNOWACJA ROKU: FARMACJA

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

INNOWACJA ROKU: CHEMIA

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

INNOWACJA ROKU: TECHNOLOGIA

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

INNOWACJA ROKU: EKOLOGIA

Laureatem została firma:

INNOWACJA ROKU: PRODUKT

CEO OF THE YEAR

Paweł Jarski

Paweł Jarski

CEO,
Elemental Global Services

Nagroda w kategorii „CEO Roku” trafia do założyciela firmy, która obecnie jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie recyklingu metali oraz sprzętu elektronicznego, działającym w 35 krajach na trzech kontynentach. Osoba ta odpowiada za kierunki rozwoju i strategię swojej firmy, nadzorując bezpośrednio działalność operacyjną zarządów podlegających jej spółek. Nasz laureat dokonał licznych, udanych akwizycji, zmieniając firmę w jeden z wiodących podmiotów na rynku.

BUSINESS CHARITY AWARD

Dorota Hryniewiecka-Firlej

Dorota Hryniewiecka-Firlej

Poland & Baltics Country Manager,
Pfizer Polska

Dorota Hryniewiecka-Firlej ma ponad 20 letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Przez wiele lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w wiodących firmach farmaceutycznych m.in. Janssen-Cilag, Novo Nordisk, Wyeth. Od lat związana z Pfizer, jedną z czołowych firm farmaceutycznych na świecie, gdzie z powodzeniem łączy wizję dyrektora generalnego z perspektywą zorientowaną na ludzi. Wyznaje zasadę, że najważniejsi są ludzie i wierzy, że autentyczność powinna być podstawą budowania relacji. Dlatego buduje kulturę integracji, środowisko tolerancji i szacunku dla różnorodności zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jej wizja rozwoju biznesu koncentruje się na ludziach, którzy są w centrum wszystkiego. Głęboko wierzy, że sukces zapewniają zespoły, a nie jednostki. Takie podejście spowodowało, że przez cztery lata była Współprzewodniczącą Rady ds. Różnorodności i Włączenia Społecznego w europejskich strukturach Pfizer. Pełniła kluczowe funkcje przywódcze w wiodących organizacjach i stowarzyszeniach branżowych w Polsce. Była prezesem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA), a także wiceprezesem największej organizacji pracodawców – Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie była również współzałożycielem inicjatywy Human Rights & Business. Aktywnie działa w organizacjach i stowarzyszeniach, takich jak Executive Club czy Forum Dialogu Polsko Żydowskiego. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie uzyskała specjalizację i tytuł doktora w dziedzinie chorób wewnętrznych. Nie tylko prowadzi aktywne życie zawodowe, lecz także działa społecznie na rzecz lokalnych społeczności, a w czasie wolnym oddaje się swoim pasjom, którymi są gra na fortepianie oraz iluminacja średniowiecznych manuskryptów. Należy do Włoskiego Stowarzyszenia Kaligrafii i Iluminacji.

Kapituła konkursu Diamenty Innowacji

Rafał Bednarek

Rafał Bednarek

Wiceprezes Zarządu, BIK

Dr Tadeusz Białek

Dr Tadeusz Białek

Prezes Związku Banków Polskich

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Reprezentant EBF w pracach UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law). Arbiter Sądu Polubownego przy KNF. Z sektorem bankowym związany od 2003 r. Od 2010 roku do 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno - Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad licznymi aktami prawnymi m. in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego. Koordynator licznych prac interpretacyjnych w sektorze bankowym w zakresie nowych i zmienianych regulacji oraz projektów wdrożeniowych rozwiązań sektorowych (m.in. trwały nośnik, zwalczanie nadużyć podatkowych, kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych). Wykładowca prawa bankowego i prawa nowych technologii. Autor kilkudziesięciu publikacji z ww. zakresu.

Piotr Frankowski

Piotr Frankowski

Dyrektor Zarządzający,
Ayming Polska

Michał Janik

Michał Janik

Site Senior Director,
AstraZeneca Pharma Poland

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu,
SEEN Technologie

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w University Hospital College w Londynie. Od 1991 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży w Biurze Medycyny , a następnie Dyrektora Branży Industrial Solutions & Services. Odpowiedzialny za stworzenie oferty i potencjału wykonawczego „pod-klucz” rozwiązań Siemens dla przemysłu. W roku 2009 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Water Technologies Sp. zo.o., będącej częścią francuskiego koncernu Veolia Environment. W roku 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. lidera na rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej PG, Profesor, Katedra Elektroenergetyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

Waldemar Kamrat – profesor tytularny, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej (kadencja: 2008–2012). Aktualnie Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej i profesor w Katedrze Elektroenergetyki /Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1977 r.) oraz Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego(1982 r.). Dyrektor Generalny Górnictwa III –go stopnia . Ukończył również studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. Jego pasją naukową jest rozwój energetyki i jej możliwości stymulowania rozwoju gospodarki. Specjalista ds. energetyki kompleksowej, łączącej w sobie trzy pojęcia - elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa. Od ponad 40 lat związany z Politechniką Gdańską, ale równolegle przez wiele lat pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym( w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych. Autor 4 monografii i ok. 250 publikacji i opracowań naukowych w zakresie elektroenergetyki i gospodarki energetycznej.

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Igor Matus

Igor Matus

Wiceprezes ds. Logistyki,
Grupa CCC

Igor Matus, ukończył studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (tytuł magistra-inżyniera), a także studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (tytuł magistra). Wieloletnie doświadczenie zarządcze zdobywał w firmach Nestle (2004-2007), Mondelez (2007-2018), oraz Beiersdorf (2018-2021). W wymienionych spółkach pełnił funkcje operacyjne w Łańcuchu Dostaw (Menedżer Operacyjny, Dyrektor Fabryki, Regionalny Menedżer Rozwoju Biznesu Polska-Rosja). W latach 2018-2021 zarządzał spółką Beiersdorf Polska sp. z o.o. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Igor Matus posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem Łańcucha Dostaw oraz projektami strategicznymi mającymi na celu poprawę płynności finansowej spółek.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego

Profesor tytularny specjalizujący się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach nauk o zarządzaniu w Polsce i na świecie, m.in. w Cambridge University Press, Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons, Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk. W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. Jest także koordynatorem programu Koźmiński MBA Digital oraz studiów podyplomowych związanych z gospodarką cyfrową: Marketing Internetowy, Handel elektroniczny, Transformacja Cyfrowa Biznesu oraz Menedżer w Przemyśle 4.0. Był profesorem wizytującym w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią. W 2017 roku wyróżniony statuetką Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. W trakcie jego kadencji, Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce. Grzegorz Mazurek ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizował projekty m.in. dla takich marek jak: Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.

Wojciech Murawski

Wojciech Murawski

Członek Zarządu,
Autopay

Wojciech Murawski – Członek Zarządu Autopay SA. Pełni rolę Chief Commercial Officera (CCO) i odpowiada za zarządzanie biznesem. Wspiera i wzmacnia poszczególne jednostki biznesowe na poziomie Zarządu i Rady Nadzorczej. Bezpośrednio odpowiada za wyniki przychodowe i udział firmy w rynku. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Pierwsze kroki na swojej biznesowej drodze stawiał w korporacjach: Big Bank Gdański, Polkomtel SA. Współwłaściciel Cloud Services, a także współwłaściciel i pomysłodawca sportbm sp. z o.o. Od zawsze pracuje w obszarze nowoczesnych technologii - najpierw w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych, a obecnie w szeroko pojętych innowacjach w bankowości, ubezpieczeniach, sporcie, e-commerce i płatnościach. Wierzy, że technologia właściwie wykorzystywana może stać się najlepszym przyjacielem człowieka. Liczba wdrożonych skutecznie projektów i obserwacja efektów, które przyniosły zamieniły tę wiarę w sposób na biznesowe życie. Fan pracy drużynowej i mocy właściwie prowadzonych zespołów. Od lat wspiera projekty edukacyjne rozwijające wśród młodzież kompetencje przyszłości. Jest mentorem w programie APLO Instytutu Humanites. Zaangażowany w projekty związane z edukacją poprzez sport, który uważa za niezwykle istotny społecznie, a także z bezpieczeństwem. Jeszcze jako menadżer w Polkomtel odpowiadał za wdrożenie numerów ratunkowych nad wodą i w górach, a w Autopay od lat wspiera sopocki WOPR. Mąż, tata Karoliny, Kacpra i Klary. Posiadacz dwóch radosnych psów i równie wesołych dwóch kotów. Kiedyś aktywny zawodnik piłki kopanej, dzisiaj praktykujący pasjonat sportu we wszelkiej możliwej postaci.

Piotr Paszczyk

Piotr Paszczyk

Prezes Zarządu,
APN Promise

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Związany ze spółką APN Promise od początków jej istnienia. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży IT, gdzie buduje rozwiązania w oparciu o oprogramowanie i sprzęt znanych, sprawdzonych producentów oraz usługi własne. Od roku 1992 odpowiedzialny za sprzedaż, od roku 1998 – Członek Zarządu, natomiast od roku 2008 – Prezes APN Promise Sp. z o.o. Od roku 2011 wraz ze zmianami w strukturze spółki sprawuje funkcję Prezesa APN Promise S.A. Obecnie zarządza całą grupą, która składa się z kilkunastu spółek, takich jak: APN Promise S.A., Sevenet S.A., TTS Company Sp. z o.o., RET-ALL Sp. z o.o., Predictes Sp. z o.o., Alterkom Sp. z o.o., Supremo Sp. z o.o. oraz APN ISV-HUB Sp. z o. o.

Dr hab. Piotr Płoszajski

Dr hab. Piotr Płoszajski

Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Emerytowany Profesor Szkoły Głownej Handlowej

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN. Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.

Dr inż. Artur Pollak

Dr inż. Artur Pollak

Prezes Zarządu,
APA Group

Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Profesor,
Akademia Leona Koźminskiego

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorem ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2021 rozpocznie współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

Beata Radomska

Beata Radomska

CEO,
Executive Club

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.

Dorota Rzążewska

Dorota Rzążewska

Wspólnik Zarządzający, Krajowy i Europejski Rzecznik Patentowy,
JWP Rzecznicy Patentowi

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Polski Ekonomista oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012-2016

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Magister fizyki (Uniwersytet Warszawski), doktor matematyki (Polska Akademia Nauk), habilitacja i profesura z ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Adjunct Professor of International Business Studies w Carlson School of Business Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, USA. Posiada wszechstronne wykształcenie oraz interdyscyplinarny i międzynarodowy dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny – także w obszarze procesów kształtowania edukacji, jak również bogate doświadczenie (także międzynarodowe) w organizacji procesów dydaktycznych, prowadzeniu zajęć ze studentami i we współpracy z biznesem. Zajmuje się problematyką badań w zakresie metod analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu, negocjacji, zarządzania procesami edukacyjnymi, ekonomii prywatności. Jest autorem/współautorem sześciu książek, współ-redaktorem naukowym tomu Annals of Operations Research (lista filadelfijska) i ponad 100 artykułów i prac konferencyjnych zamieszczanych m.in. na liście filadelfijskiej. Członek Rad Naukowych w SGH (w Kolegium Analiz Ekonomicznych), na Uniwersytecie Warszawskim (w Instytucie Studiów Społecznych) oraz w PAN (w Instytucie Badań Systemowych), a także Rad Programowych w Festiwalach Nauki. Uczestnik (prezentacja, moderacja i przewodniczenie sesjom) i organizator konferencji naukowych w kraju i za granicą. Wielokrotny recenzent wniosków o finasowanie projektów naukowych, stypendiów i nagród oraz artykułów dla międzynarodowych periodyków naukowych. Kierownik międzynarodowych projektów o dużym budżecie (PHARE, HESP, PALP), koordynator zespołów w projektach unijnych (ALIPRO, TAMI). Brał udział m.in. we wspólnych przedsięwzięciach merytorycznych i zorientowanych na potrzeby studentów z Commerzbank, Ernst&Young, McKinsey, BCG, ERA; w zespole przygotowującym ekspertyzy dla MNiSW, Ministerstw Finansów i Gospodarki; Komitecie Strategicznej Myśli Gospodarczej przy Wicepremierze – Ministrze ds. Gospodarki; Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Przewodniczył Stypendialnej Kapitule „Polityki” i ministerialnego interdyscyplinarnego zespołu ds. stypendium dla młodych naukowców. Laureat licznych wyróżnień, odznaczeń i nagród za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i w dydaktyce, w skład których wchodzą m.in. trzyletnie stypendium "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na badanie procesów edukacyjnych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej i technologicznej; prestiżowa nagroda Canadian Executive MBA Program za „excellency in teaching”; wyróżnienie słuchaczy w programie Polsko Amerykańskiego program WEMBA; dwie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej (w latach 2012– 2020), Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020, jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976), elektronikiem, profesorem nauk technicznych. W latach 2002-2005 był Prodziekanem, zaś w latach 2008-2012 Dziekanem Wydziału Elektroniki Technik Informacyjnych. Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985 roku, a w 1995 w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA). Jest współautorem i autorem dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych, z czego ponad 100 artykułów w takich czasopismach jak: Diamond Related Materials, Thin Solid Films, Journal of Crystal Growth, Chaos Solutions & Fractals, Solid State Electronics, Applied Physics Letters i Surface Science oraz prawie 200 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych. Był członkiem komitetów organizacyjnych i programowych kilkudziesięciu konferencji naukowych. Jest promotorem 12 rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym kolejnych kilku doktorantów. Za swoją działalność był nagrodzony nagrodą Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1997) oraz wieloma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową, dydaktyczną lub organizacyjną; otrzymał także nagrody na targach innowacji i wynalazków w Pittsburgu, Londynie, Budapeszcie i Damaszku. Był recenzentem ponad 26 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz szeregu wniosków o tytuł oraz awansowych w uczelniach technicznych całej Polski.

Dr hab. Piotr Wachowiak

Dr hab. Piotr Wachowiak

Profesor, Rektor,
Szkoła Główna Handlowa

Od 26 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach, m.in. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy i Kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, MBA i podyplomowych. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.

Ewa Wernerowicz

Ewa Wernerowicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Soonly Finance

Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Prorektor ds. Rozwoju,
Politechnika Warszawska

Profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki i naukowiec specjalizujący się w metrologii współrzędnościowej. Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020–2024. W latach 2012–2020 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, potem Dziekana Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 2005–2006 pracował jako visiting professor w Polytechnique de Montréal w Kanadzie. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 2 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów w prestiżowych międzynarodowych czasopismach. Organizator i kierownik kilkunastu projektów innowacyjnych i badawczych, realizowanych również we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Wypromował 6 doktorów nauk technicznych oraz kilkudziesięciu magistrów i inżynierów. Członek Rady Metrologii, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także wielu innych instytucji.

Kontakt